Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Można poznać projekt budowlany sąsiada

Autor:

Dodano:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że projekt budowlany, zatwierdzony decyzją pozwalającą na budowę, jest informacją publiczną.

WSA w Krakowie rozpatrywał skargę kobiety, której odmówiono prawa wglądu do projektu budowlanego sąsiada. Starosta odmówił.

Sąd rozpatrujący skargę kobiety stwierdził, że projekt budowlany, zatwierdzony decyzją starosty dotyczącą pozwolenia na budowę, jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu na wniosek.

O sprawie napisała „Rzeczpospolita”.

×