Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Biopaliwa a produkcja żywności

Autor:

Dodano:

Nowe badania naukowe Timothy Searchinger’a z Princeton University dowodzą, że produkcja zbóż do przerobu na biopaliwa powoduje mniejszą globalną dostępność żywności, zatem przyczynia się do ubożenia ludności – podaje FAMMU/FAPA na podstawie Agra Facts.

Zdaniem naukowca 25 proc. kalorii usunięte z łańcucha żywnościowego przez skierowanie kukurydzy i pszenicy do produkcji biopaliw nie zostaje w żaden sposób zastąpione.


- FoE zwraca uwagę na podst. raportu, że stosowane surowców rolniczych do produkcji biopaliw przyczynia się do głodu na świecie przy wzrastającym sceptycyzmie względnej oszczędnej emisji CO2. Ostatnio Komisja ds. Środowiska PE przedstawiła projekt ustawy o odnawianej energii zbliżony do propozycji Komisji Europejskiej. Eurodeputowani opowiedzieli się, aby w obowiązkowym, 10 proc. celu zużycia biopaliw w transporcie do 2020 roku 5,5 proc. stanowiły biopaliwa I generacji (powstałe ze spożywczych surowców np. zbóż, surowców oleistych) - informuje FAMMU/FAPA.

Z kolei tę pozostałą część miałyby stanowić biopaliwa II generacji, tj. z surowców nie spożywczych jak np. celuloza (ze słomy, wiórów, odpadów komunalnych) oraz energia elektryczna. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego dodatkowo chcieliby wprowadzenia kryterium ILUC weryfikującego ekologiczność danego biopaliwa.

×