Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ANR: 2012 najlepszy, jeśli chodzi o trwałe rozdysponowanie

Autor:

Dodano:

ANR jest zadowolona z realizacji znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Postulaty rolników protestujących w Szczecinie zostały w 100 proc. zrealizowane – stwierdził prezes ANR Leszek Świętochowski, relacjonując dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Znowelizowano rozporządzenia, uspołeczniono przetargi, stosowane są przetargi ograniczone – licytacyjne lub ofertowe. W efekcie udało się wyeliminować z przetargów osoby kupujące ziemię na cele spekulacyjne. Z przetargów wykluczane są osoby, które nabyły już 300 ha.  W umowach określane są sankcje na wypadek nieprzestrzegania umowy sprzedaży, agencja ma prawo odkupu.

Jak podkreślił Leszek Świętochowski, przy przetargach ofertowych nie można ustawiać kryteriów pod konkretnego nabywcę – aby tego uniknąć, stosowane ujednolicenie kryteriów w całym województwie, a przetarg taki zatwierdza prezes. Na 56 przetargów ofertowych 50 odbyło się w oddziale szczecińskim.

Jak zapewnia prezes, nowelizacja ustawy przewidująca sprzedaż 30 proc. ziemi pochodzącej z dzierżaw została wdrożona. Agencja przesłała 1085 zawiadomień, aneksy zawarło 675 dzierżawców, odmówiło – 410. Powierzchnia gruntów trafiająca do sprzedaży po wyłączeniach jest różna w różnych województwach. Różny jest też termin wyłączenia, grunty będą sukcesywnie wydawane. Najwięcej ziemi do sprzedaży trafi w województwach: zachodniopomorskim – 16 656 ha, wielkopolskim – 11 208 ha, na kolejnym miejscu jest warmińsko-mazurskie. Ale są też województwa, w których ziemi z tego tytułu nie ma wcale: świętokrzyskie, śląskie, podlaskie, lub jest niewiele, jak np. w mazowieckim.

- Rok 2012 był najlepszy, jeśli chodzi o trwałe rozdysponowanie – stwierdził prezes Świętochowski. – Sprzedano 132 tys. ha, zawarto 13 tys. umów, średnia cena 1 ha wyniosła 19 300 zł.

×