Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Polecane odmiany pszenżyta ozimego na rok 2013

Autor:

Dodano:

W Krajowym Rejestrze Odmian prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych znajduje się obecnie 38 odmian pszenżyta ozimego.

Najstarsza odmiana w zestawieniu została wpisana w 1989 r. Przeważają jednak te zarejestrowane po 2000 r. Generalnie z Listy Odmian Zalecanych - przebadane w warunkach klimatycznych i glebowych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego składają się w poszczególnych województwach z około pięciu odmian.


Przedstawiamy Listę Odmian Zalecanych pszenżyta ozimego na rok 2013:

dolnośląskie: Tulus, Borwo, Pigmej

kujawsko-pomorskie: Fredro, Pizarro, Borwo, Pigmej, Borowik, Mikado

lubelskie: Fredro, Tulus, Algoso, Todan, Trismart, Aliko, Moderato

lubuskie: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Borowik, Trismart, Leontino

łódzkie: Fredro, Tulus, Pizarro, Borwo, Borowik, Todan, Mikado, Aliko, Pawo, Witon

małopolskie: Tulus, Algoso, Pizarro, Pigmej, Borowik, KWS Trisol, Agostino

mazowieckie: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Borwo, Todan, Trismart, Leontino

opolskie: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Alekto, Leontino, Agostino, Grenado

podkarpackie: Fredro, Algoso, Pizarro, Todan, Alekto, Baltiko

podlaskie: Tulus, Algoso, Pigmej, Borowik, Alekto, Pawo, Grenado, Witon

pomorskie: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Borwo, Pigmej, Moderato

śląskie: Fredro, Tulus, Algoso, Borwo, KWS Trisol, Mikado, Baltiko, Maestozo

świętokrzyskie: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Borwo, Borowik, Alekto, KWS Trisol, Mikado, Cerber

warmińsko-mazurskie: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Borwo, Todan, Aliko, Atletico

wielkopolskie: Fredro, Pizarro, Borwo, Pigmej, Trismart, Pawo

zachodniopomorskie: Fredro, Tulus, Algoso, Pigmej, Trismart, KWS Trisol.

×