Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dyrektywa tytoniowa bardzo prawdopodobna

Autor:

Dodano:

Czy dyrektywa tytoniowa pozbawi Polskę możliwości zarabiania na uprawie tytoniu? Wszystko na to wskazuje.

Prace nad dyrektywą tytoniową w Parlamencie Europejskim trwają. 9 września odbędzie się debata nad stanowiskiem komisji ENWI, a głosowanie nad stanowiskiem wobec dyrektywy planowane jest na 10 września. Potem dyskusję nad tematem dyrektywy tytoniowej będzie kontynuowała prezydencja litewska.

- 21 czerwca tego roku w Luksemburgu, w czasie posiedzenia EPSCO ministrów zdrowia, przyjęto tzw. podejście ogólne w sprawie dyrektywy tytoniowej – przypomniał w sejmowej Komisji Rolnictwa wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. - Był to pierwszy, polityczny wyraz woli ministrów zdrowia Unii Europejskiej. To podejście zostało przez Polskę oprotestowane. Sprzeciwiły się jego przyjęciu także: Rumunia, Bułgaria i Czechy. Niestety, nie udało się stworzyć mniejszości blokującej. Ten dokument, general approach, zakładał utrzymanie na rynku zakazu wprowadzania wyrobów z dodatkami aromatyzującymi, szczególnie mentolowymi, przy założeniu trzyletniego okresu przejściowego na wejście w życie tego zakazu. Zakaz ten nie miał dotyczyć stosowania dodatków technologicznych. Po drugie, dokument zawierał usunięcie, proponowanego przez Komisję zakazu wprowadzenia do obrotu papierosów typu slim. Po trzecie - zmniejszenie wielkości ostrzeżeń zdrowotnych z 75 proc. powierzchni opakowań do 65 proc., jak też możliwość wprowadzania przez poszczególne państwa zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych na odległość.

Do tych założeń ustosunkowała się komisja ENWI – czyli komisji właściwa, procedująca dyrektywę w PE, która obradowała nad sprawozdaniem dla Parlamentu z dyskusji nad treścią dyrektywy.

 -  Do projektu sprawozdania złożono ponad 1300 poprawek – poinformował wiceminister. -  W trakcie prac udało się przygotować, przed ostatecznym głosowaniem, listę 65 poprawek kompromisowych i skonsolidowanych. Komisja ENWI przyjęła wnioski kompromisowe, jednak są to wnioski, które daleko odbiegają od stanowiska rządu polskiego i zdefiniowanych interesów Polski, bo w zasadzie przywrócono pierwotne brzmienie propozycji dyrektywy, to zaproponowane przez KE.

Wśród nich jest zakaz stosowania dodatków zwiększających atrakcyjność wyrobu – zatem najprawdopodobniej także zakaz stosowania mentolu.

- Wprowadzono przepis, że nie wolno dodawać do produktów tytoniowych innych dodatków niż te, które są zawarte w aneksie dołączonym do dyrektywy – wyjaśniał wiceminister. - Miałby to być spis dopuszczanych do użytku dodatków, w tym dodatków smakowych, które mogłyby być wykorzystane. Nie obejmuje to dodatków technologicznych. Nie ma wątpliwości, że byłyby one zwolnione z weryfikacji. Wprowadzono przepis, mówiący o tym, że te dodatki, które byłyby dozwolone, nie miałyby wytwarzać charakterystycznego aromatu i nie mogłyby zwiększać atrakcyjności wyrobu. Nieznana jest dzisiaj lista dodatków zakazanych i dozwolonych, więc to rozwiązanie wcale nie wskazuje, żeby była wola Parlamentu zwolnienia z zakazu dodatków mentolowych.

Nie dopuści się papierosów slim i aromatów smakowych.

- Po drugie, przyjęto tekst kompromisowy, który popiera KE, popierający wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów cienkich, czyli papierosów typu slim. Po trzecie, Komisja ENWI postuluje wprowadzenie zakazu stosowania aromatów smakowych w produktach tytoniowych. Po czwarte, jest sugerowane traktowanie elektronicznych dozowników nikotyny, czyli tzw. e-papierosów, jako wyrobów medycznych - co ma zwiększyć kontrolę nad ich produkcją i sprzedażą. Jednocześnie zniesiono progi zawartości nikotyny od momentu, w którym te wyroby miałyby podlegać takiemu nadzorowi, jak produkty lecznicze. Poparto ponadto zakaz sprzedaży przez Internet.

Co ciekawe, wyrażono wolę zastosowania ulg dla Szwecji i popularnych tam snusów:

- Wyjątkowo komisja ENWI poparła wniosek Szwecji, żeby z zakazu sprzedaży snusów zwolnić Szwecję.

Przyjęto też uregulowania dotyczące opakowań:

- Padł także wniosek, aby przy sprzedaży opakowań papierosów do samodzielnego przygotowania, czyli tzw. skrętów, dozwolić na opakowania nie tylko w kształcie torebek, ale także w kształcie owalu, w tym opakowania będące puszkami metalowymi. Zaproponowano przepis, żeby w paczce znajdowało się minimum 20 papierosów albo minimum 40 gram tytoniu do samodzielnego skręcenia. Zatwierdzono jeszcze raz objęcie dyrektywą 83/2001, czyli o produktach leczniczych, wszystkich urządzeń, służących do dozowania nikotyny w inhalatorach.

Jak uprzedza wiceminister zdrowia – przedstawicielom tego resortu nie udało się przekonać innych krajów do stanowiska Polski: - Wydaje się, że - poza Rumunią i Bułgarią - w poszczególnych aspektach nawet Czesi i Węgrzy też nie zgadzają się ze stanowiskiem Polski. Należy zauważyć, że w większości krajów europejskich jest bardzo wyraźna tendencja, zmierzająca ku zaakceptowaniu pierwotnego brzmienia dyrektywy, zaproponowanego przez KE. Niemniej głos decydujący ostatecznie będzie miał Parlament i debata parlamentarna.

×