Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Polifoska Plus – nowy nawóz z Polic

Autor:

Dodano:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. producent Polifosek, tegorocznej jesieni proponuje rolnikom nowy kompleksowy nawóz – Polifoska Plus [NPK(MgS) 5-10-20-(7-9)].

Jak podaje firma, nawóz ten jak każda Polifoska jest w postaci równomiernych, dużych granul, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92 proc. Granule te są specjalnie powlekane, a więc nie zbrylają się trwale. Gęstość nasypowa wynosi 0,9-1,0 kg/dm3.


Polifoska Plus zawiera 5 proc. azotu (N) w formie amonowej, 10 proc. przyswajalnego fosforu (P2O5), w tym 8 proc. rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 20 proc. potasu (K2O), w formie chlorku potasu, 7 proc. magnezu (MgO) w formie węglanu i 9 proc. trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Tak skomponowany skład, z azotem w formie amonowej ma na celu prawidłowe ukorzenienie roślin, (zbóż już od fazy BBCH 12 - drugiego liścia), wspomaga pobieranie fosforu, a stosunek fosforu do potasu 1:2 to podstawa dobrego ukorzenienia roślin i prawidłowego rozwoju rośliny od okresu powschodowego. Młode rośliny bardzo słabo pobierają magnez, niezbędny nie tylko w procesach fotosyntezy. Słabo pobierane przez oziminy jesienią mikroskładniki wydatnie wspomaga 9% dodatek siarki, która ma także korzystny wpływ na wzrost odporności roślin przed zimą oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

Polifoska Plusjako nawóz uniwersalny może być stosowana jesienią i wiosną pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się stosować na gleby ubogie w potas (powszechne niedobory na glebach lżejszych) i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso- i magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i rośliny pastewne i motylkowe.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

- Jakość granuli ułatwia równomierny wysiew Polifoski Plus na znaczne odległości i łatwość jej mieszania z innymi nawozami. Można ją mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. W aktualnej, trudnej sytuacji ekonomicznej ważną zaletą nawozu - poza składem chemicznym, umiarkowana cena, co przy wysokiej skuteczności plonotwórczej plasuje ją bardzo wysoko jako nawóz efektywny, także ekonomicznie - podaje firma.

×