Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Promocja żywności: KE zachęca do współpracy międzynarodowej

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska wzmocnić promocję europejskiej żywności na rynkach krajów trzecich oraz zwiększyć liczbę międzynarodowych inicjatyw w ramach nowej polityki promocyjnej wartej 200 mln rocznie do 2020 roku - wynika z dokumentu, który wyciekł z KE.

Z 25-stronicowego projektu rozporządzenia - który podlega jeszcze międzyresortowym konsultacjom - wynika, że UE powinna położyć nacisk na wejście na nowe rynki eksportu żywności, a preferowane będą projekty obejmujące kilka krajów UE.

Preferowaną przez Komisję strategią będzie również rozszerzenie wykazu produktów kwalifikujących się do finansowania i zachęcanie do korzystania z marek i etykiet pochodzenia, w celu poprawy popytu na produkty europejskie.

Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie oznaczania i rozpoznawania produktów europejskich.

Budżet przeznaczony na promocję zwiększy się z 61,5 mln euro w 2013 roku do 200 mln do roku 2020. Stopa współfinansowania projektów pozostanie na poziomie 50 proc. w przypadku większości projektów, ale wzrośnie do 60 proc. dla inicjatyw międzynarodowych, projektów na rynkach krajów trzecich oraz w przypadku promocji warzyw i owoców w szkołach.

Zakres potencjalnych beneficjentów zostanie rozszerzony o grupy producenckie.

Z pieniędzy unijnych na promocję żywności najbardziej korzystały jak dotąd takie kraje ja Grecja, Francja, Niemcy i Holandia, podczas gdy projekty z krajów Europy Wschodniej, w tym Bałtyckich, były mniej liczne.

Komisja chce zachęcić do współpracy międzynarodowej - obecnie projekty obejmujące kilka krajów stanowią jedynie 8 proc. programów zgłaszanych w latach 2006-2010.

Również tylko 30 proc. budżetu od 2001 do 2011 r. skierowane zostało na programy promocyjne na rynkach krajów trzecich.

Ostateczna wersja rozporządzenia ma zostać opublikowana w najbliższych tygodniach.

×