Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pszenica ozima – plonowanie w 2013 r.

Autor:

Dodano:

Jeszcze przed siewem pszenicy warto zapoznać się z wynikami plonowania poszczególnych odmian w minionym sezonie wegetacyjnym. Będą one wskazówką jaką odmianę wybrać w swoim gospodarstwie.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał Wstępne wyniki plonowania odmian zbóż ozimych w doświadczeniach porejestrowych. Nie tylko uwzględniono w nich plon zbóż, ale też ich zimotrwałość z podziałem na poszczególne regiony kraju.


Za wzorzec w 2013 r. wzięto pod uwagę cztery odmiany pszenicy: Figura, Patras, KWS Ozon i Muszelka. Generalnie średni plon uzyskany w tym roku był wyższy od tego z roku 2012, ale nieco niższy od tego z roku 2011. Dla a1 - przeciętnego poziomu agrotechniki wyniósł on 72 dt/ha, a dla a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) - 86,5 dt/ha.

W kategorii odmian jakościowych - A najlepiej na poziomie przeciętnym plonowała odmian Oxal - 110 proc. worca, Linus - 107 proc. wzorca, na drugim miejscu: Estivus - 106 proc. wzorca i Patras - 106 proc. wzorca. W wypadku poziomu wyższego 108 proc. wzorca osiągnęła odmiana Oxal, 107 proc. wzorca - Linus i 104 proc. wzorca - Patras.

Odmiany, które najwyżej plonowały nie charakteryzowały się tym najwyższym stopniem zimotrwałości.

W wypadku odmian z kategorii B - chlebowych, na poziomie a1 najwyższy plon osiągnęła Speedway - 115 proc. wzorca, na drugim miejscu zanotowano odmianę KWS Magic - 114 proc., i na trzecim: Artist i KWS Livius - 111 proc. wzorca. Na poziomie a2: KWS Magic - 110 proc. wzorca, Speedway - 109 proc. wzorca, KWS Livius - 108 proc. wzorca.

W grupie pszenic C - pozostałe w tym paszowe najlepszy plon na poziomie przeciętnym agrotechniki osiągnęła odmiana Henrik - 107 proc. wzorca, Markiza - 101 proc. wzorca i Forkida - 100 proc. wzorca, na poziomie wysokim: Henrik - 103 proc. wzorca i Belenus - 100 proc. wzorca. Analogicznie w wypadku odmian z katalogu Wspólnotowanego - CCA najwyższy plon osiągnęła odmiana Julius - 104 proc. wzorca i 106 proc. wzorca, a Toras - 106 proc. wzorca.

Zamieszczamy szczegółowe dane dotyczące wstępnych wyników COBORU.

×