Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 4 mln euro kary za przekroczenie kwoty mlecznej

Autor:

Dodano:

Według pełnych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia 2012 r. do końca marca 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono 9,822 mln ton mleka, czyli o ok. 3,4 proc. więcej niż w poprzednim sezonie (kwiecień 2011 r. – marzec 2012 r.). To oznacza, że kwota krajowa została przekroczona – informuje FAMMU/FAPA.

Stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 100,141 proc. Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ponad 14 mln kg.

Około 57 tys. dostawców hurtowych przekroczyło przysługujące im kwoty indywidualne. Należy przy tym dodać, że przekroczenie kwoty byłoby znacznie większe, gdyby nie zaangażowanie dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW o dostawach ponad limit) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw.

Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka. Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wynosi ok. 3,45 PLN za 100 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

W związku z tym opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 4 mln EUR, (ok. 16,7 mln PLN). Całkowita kwota mleczna przyznana Polsce na sezon 2012/2013 wynosiła 9,96 mln ton i jest dzielona na dostawy i sprzedaż bezpośrednią. Po wejściu Polski do UE przekroczenie limitu miało miejsce tylko raz – w sezonie 2005/2006.

Krajowa kwota dostaw została przekroczona wtedy o 3,4 proc., a nadprodukcja wyniosła 296 tys. ton, w związku z czym rolnicy zapłacili łącznie ponad 64 mln EUR kary. Obawa o przekroczenie limitu produkcji mleka istniała także w sezonie 2011/2012, jednak ostatecznie wykorzystanie kwoty mlecznej wyniosło wtedy ok. 98 proc.
×