Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dwa ośrodki hodowlane - firma F&N Agro

Autor:

Dodano:

F&N Agro zaprezentowało nowości z dwóch ośrodków hodowlanych: Saatbau Linz i RAGT.

Aristo to wczesny mieszaniec pojedynczy (FAO 210/220), który można wykorzystać zarówno do produkcji ziarna jak i kiszonki. W 2012 r., uczestniczył w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU osiągając: 102 proc. plonu ziarna wzorca i 100 proc. odnośnie zawartości suchej masy w plonie ogólnym. Wśród zalet tej odmiany podkreślana jest odporność młodych roślin na niskie temperatury. Ograniczeniem w uprawie są natomiast co najmniej średnie wymagania glebowe. Hodowca: Saatbau Linz. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA w 2012 r.


Mixxy (FAO 250) jest reprezentantem grupy odmian średnio-wczesnych. Ten mieszaniec pojedynczy może być uprawiany z przeznaczeniem na ziarno (w typie dent), jak i kiszonkę. Rośliny wysokie, o grubych i sztywnych łodygach, mało wrażliwe na choroby grzybowe. Odmiana została objęta doświadczeniami rozpoznawczymi COBORU w 2012 r. Pod względem plonu nasion osiągnęła poziom wzorca. Cenną jej zaletą jest bardzo dobre oddawanie wody z ziarna. Hodowca: RAGT. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

×