Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Firma Osadkowski zaprezentowała swoje propozycje

Autor:

Dodano:

Trzy nowości odmianowe kukurydzy pokazała na Krajowym Dniu Kukurydzy firma Osadkowski.

DKC 3711 - mieszaniec pojedynczy, średnio-późny o FAO 250/260, przeznaczony do uprawy na ziarno. Rośliny średnio wysokie z silnie wyeksponowaną cechą stay green. Wysoki potencjał plonowania. Ziarno w typie dent (koński ząb) wykazujące cechę dry down czyli szybkie wysychanie ziarna w kolbach dzięki cieńszej okrywie owocowo-nasiennej ziarniaków. Przeznaczony do uprawy na terenie Polski południowej i centralnej. Hodowca: Monsanto. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA w 2012 r., po rejestracji w Czechach.


ES Carmen - mieszaniec pojedynczy, średnio-późny o FAO 250, przeznaczony do uprawy na ziarno. Rośliny wysokie z średnio zaznaczoną cechą stay green. Szybki wzrost wiosenny. Mała podatność na wyleganie. Dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb. Wysoki potencjał plonowania. Ziarno w typie dent (koński ząb). Mieszaniec przeznaczony do uprawy na terenie Polski południowej i centralnej. Hodowca: Euralis. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru w 2013 r.

Pomeri CS - najnowsza, średnio-późna (FAO 250), odmiana uniwersalna, hodowli firmy Caussade, zarejestrowana we Francji i Niemczech w 2012 r. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2012 r., osiągnęła 102,8 proc. wzorca - 129,9 dt ziarna/ha przy 14 proc. wody. Rośliny wysokie, mało podatne na wyleganie i fuzariozę kolb. Ziarno typu flint. Odmiana tolerancyjna na jakość gleby.

×