Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Syngenta stawia na ziemniaka

Autor:

Dodano:

Ochrona to nie tylko chemia, ale także zabiegi protekcyjne zapobiegające masowemu występowaniu agrofagów.

Ważną częścią XI Dnia Ziemniaka - informowaliśmy o tej imprezie w poprzednim numerze - była wizyta na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Firma Syngenta testuje tu nowe rozwiązania ochrony.

Amistar jest uznanym i popularnym środkiem w ochronie ziemniaka przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby z rodzaju Alternaria. W Żelaznej można było zobaczyć zupełnie nową możliwość zastosowania Amistaru - aplikację doglebową w redliny. Zabieg skierowany jest przeciwko rizoktoniozie ziemniaka. Zalecana dawka to 2-3 l/ha, przy zużyciu 200 l cieczy roboczej.

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych płynnych zapraw, Amistar nie jest aplikowany bezpośrednio na bulwy, lecz opryskuje się nim glebę w czasie sadzenia ziemniaków. Przednia dysza opryskiwacza zamontowanego na sadzarce umieszczona jest bezpośrednio za redlicą i wypryskuje 1/3 cieczy roboczej pionowo w dół. Ziemniak z sadzarki pada na opryskane fungicydem dno bruzdy. Druga dysza, zamocowana nad obsypnikiem, wypryskuje 2/3 cieczy na zagarnianą przez tarcze ziemię. Zastosowana technika pozwala stworzyć wokół wysadzonych bulw warstwę ochronną.

Ogranicza ona ich porażenie przez Rhizoctonia solani.

Firma Syngenta zaprezentowała także nową technologię uprawy ziemniaka o nazwie High Yield Technolog (HYT).

Produktem w niej wykorzystywanym jest biostymulator stosowany doglebowo, a następnie 3-krotnie nalistnie.

Wykorzystywany w Meksyku spowodował wzrost plonów ziemniaka o 20 proc., pszenicy o 15 proc., a kukurydzy i jęczmienia o 25 proc. Jak poinformowali nas przedstawiciele Syngenty, poprzez wprowadzanie takich rozwiązań firma będzie starała się oferować coraz pełniejszy program produkcji ziemniaków, który ma pozytywnie wpływać na wielkość i jakość plonu.

System HYT polega na jednoczesnym stosowaniu 3 środków: HYT A - mikrobiologicznego, HYT B - aminokwasowego i HYT C - opartego na wielocukrach.

W zależności od warunków geograficznych, glebowych, gatunku rośliny uprawnej, łączy się je bezpośrednio przed zastosowaniem w różnych proporcjach.

Twórcy systemu twierdzą, że w efekcie interakcji pomiędzy składowymi HYT, powstaje unikalna, bardzo zintegrowana metoda odżywiania zarówno rośliny uprawnej, jak i mikroorganizmów glebowych.

HYT A to złożony preparat mikrobiologiczny o zróżnicowanym składzie gatunkowym, zależnym przede wszystkim od gleby, na którą ma być zastosowany.

Producent dla podkreślenia szerokich możliwości wykorzystania produktu używa określenia "kompletne ekosystemy mikroorganizmów". Formuła HYT A została opracowana z myślą o ożywieniu biosfery gleby i poprawie jej żyzności. Preparat nie jest bezpośrednim źródłem składników pokarmowych dla roślin, natomiast pośrednio dostarcza im azotu. Dzieje się tak za sprawą obecności w składzie bakterii wiążących azot z powietrza. Są to zarówno gatunki wolnożyjące w glebie, jak i rozwijające się na korzeniach roślin uprawnych.

HYT B jest kompleksem dobrze przyswajalnych L-aminokwasów wyodrębnionych z naturalnych białek za pomocą enzymów proteolitycznych. Zarówno sposób otrzymywania, jak i chemiczna forma występowania, decydują o ich wysokiej skuteczności biologicznej.

Pozwalają złagodzić skutki stresu abiotycznego, intensyfikują fotosyntezę, podnoszą żywotność ziaren pyłku, a tym samym odsetek skutecznie zapylonych kwiatów, jak również masę zbieranego plonu końcowego.

HYT B zawiera:

Kwas L-asparginowy - pobudza wydzielanie hormonów wzrostu; Kwas L-glutaminowy - stymuluje kiełkowanie, stanowi pulę rezerwową azotu organicznego do syntezy białek; L-arginina - uczestniczy w przemianach azotowych - cykl Krebsa; Cysteina - jako składnik koenzymu A uczestniczy w procesach energetycznych; Fenyloalanina - prekursor tworzenia ligniny i tkanek zdrewniałych; Glicyna - to najprostszy aminokwas, wchodzi w skład wszystkich białek; Histydyna - wchodzi w skład centrów aktywnych enzymów; Alanina - podnosi odporność na chłód, stymuluje syntezę chlorofilu, odgrywa ważną rolę w metabolizmie hormonów; Lizyna - stymuluje syntezę chlorofilu, stymuluje kiełkowanie; Metionina - stymuluje kiełkowanie; stymuluje syntezę etylenu - hormonu dojrzewania owoców; Prolina i hydroksyprolina - chronią komórki roślinne przed utratą wody, szczególnie w trudnych warunkach klimatycznych, stymulują wzrost łagiewek pyłkowych; Seryna - wytwarzana w kwiatach stanowi chemiczną "latarnię" kierującą wzrost łagiewek pyłkowych do zalążni; Treonina - występuje w małych ilościach w większości białek, stymuluje kiełkowanie; Tryptofan - substrat do powstawania alkaloidów, barwników roślinnych i heteroauksyny; Walina - uczestniczy w biosyntezie cukrów; HYT C składa się z produktów rozkładu chityny - polisacharydu o strukturze bardzo podobnej do celulozy. Chityna enzymatycznie "pocięta" na wielocukry o krótszych łańcuchach węglowych stanowi stosunkowo łatwo dostępne źródło energii dla mikroorganizmów glebowych. Dzięki temu szybko mogą zwiększyć swoją liczebność. Organizmy te równie szybko rodzą się, jak i obumierają. Uwolnione po rozpadzie ich ciał składniki mineralne są łatwo przyswajalne dla rośliny uprawnej. Dlatego producent tego specyfiku podkreśla, że jego zastosowanie bardzo intensyfikuje wzrost w pierwszej kolejności systemu korzeniowego rośliny uprawnej, a w drugiej wpływa na rozwój części nadziemnej.

Na pełną ocenę efektów wdrożenia nowej technologii trzeba poczekać. Rośliny oglądaliśmy w I połowie lipca, kiedy ziemniaki dopiero zaczynały zawiązywać bulwy. Czy w warunkach polskich będzie ona równie efektywna? Zobaczymy.

Na koniec krótka zapowiedź nowości pestycydowych, które Syngenta zamierza wprowadzić do swojego programu ochrony ziemniaka. W 2014 r. planowana jest rejestracja herbicydu Arcade 880 EC, przeznaczonego do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

Herbicyd ten będzie można zastosować przed wschodami ziemniaka, w dawce 4-5 l/ha, a także wkrótce po wschodach (w stadium BBCH 15-18, ale do wysokości naci 5 cm, w dawce 4 l/ha). Kolejny produkt, którego rejestracja planowana jest w przyszłym roku, to Revus Top 500 SC, do jednoczesnego zwalczania zarazy i alternariozy ziemniaka. Jak zapowiada firma, dzięki zawartości dwóch substancji biologicznie czynnych preparat wykazuje znakomite działanie niezależnie od warunków pogodowych i poziomu presji czynników chorobotwórczych.

×