Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rząd przyjął informację ws. sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie

Autor:

Dodano:

Rada Ministrów przyjęła wczoraj informację w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013, z uwzględnieniem m.in. rynku zbóż i rzepaku - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Z informacji wynika, że Polska jest znaczącym w świecie i Europie producentem produktów rolnych, ogrodniczych i pochodzenia zwierzęcego.

Okres ostatnich pięciu lat należy uznać za korzystny dla rolnictwa, bowiem ceny otrzymywane przez polskich rolników rosły szybciej niż ceny środków produkcji. Wzrost cen skupu surowców rolniczych w 2012 r. nieznacznie wyprzedzał podwyżki cen detalicznych żywności. Na sytuację w rolnictwie w 2012 r. wpływ miały przede wszystkim wysokie (mimo wyższych zbiorów) ceny zbóż, pogłębiający się spadek pogłowia trzody chlewnej, wysoka dynamika produkcji żywca drobiowego, przy redukcji produkcji jaj, oraz gorsza koniunktura na rynku mleka, mimo jej zdecydowanej poprawy w drugiej połowie roku.

W 2012 r. Polska stała się po raz pierwszy znaczącym eksporterem netto zbóż - głównie pszenicy i kukurydzy. Nadwyżka eksportu nad importem w sezonie 2012/2013 wyniosła ok. 3 mln ton.

W latach 2004-2012 wartość produkcji sektora rolnego w cenach bieżących, bez uwzględnienia dopłat do produktów, wzrosła z blisko 61 miliardów złotych na początku okresu do rekordowych ponad 96 miliardów złotych w roku 2012.

W 2012 r. (w porównaniu do 2011 r.) wzrosły dochody realne rolników o 7,5 proc. (wzrost nominalny o 11,6 proc.). Był to wynik wzrostu dopłat związanych z użytkowaniem gospodarstwa rolnego.

Wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi za 2012 r., jak i za I półrocze 2013 r., potwierdzają wysoką pozycję tej branży. Od 2005 r. wartość eksportu wzrosła 2,5-krotnie - z 7,1 mld euro w 2005 r. do 17,9 mld euro w 2012 r. Największym partnerem Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi są Niemcy.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi ponad 17,4 mld euro, w tym 13,4 mld euro ze środków UE. Od początku realizowania Programu do 16 sierpnia 2013 r. złożono ponad 6,3 mln wniosków o przyznanie pomocy. W latach 2007-2013 zrealizowano płatności na kwotę prawie 48 mld zł.

×