Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Annushka ma młodsze rodzeństwo

Autor:

Dodano:

Mówiąc soja, bezwiednie myślimy Annushka. Oczywistość skojarzenia wynika z niezwykłej popularności uprawy tej odmiany w Polsce. Wkrótce się to zmieni. Firma Agro Youmis zmierza do zdecydowanego rozszerzenia swojej oferty.

Od momentu wpisania do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) w 2009 roku, Annushka przeżywa niebywałą, ciągle kontynuowaną karierę. Na masową skalę zaczęła być uprawiana u naszych południowych sąsiadów - na Słowacji, Węgrzech, w Czechach. Jej walory docenili też niemieccy rolnicy. Niewielkie wymagania termiczne i krótki okres wegetacji umożliwiły jej "podbić" obszary absolutnie dotąd niedostępne - na północ od Polski. Niewiele osób zapewne wie, że z dużym powodzeniem uprawiana jest na Litwie.   

W 2011 roku Annushka zajęła I miejsce na Ukrainie pod względem powierzchni zasiewów (175 tys. ha) i nadal utrzymuje tam wiodącą pozycję. Została także uznana za najlepszą odmianę soi w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. W Polsce Annushka zajmowała w 2012 r. obszar 1500 ha, co przy całkowitym areale uprawy soi w kraju wynoszącym 2000 ha.

Udane wejście Annushki do Polski, zaprzeczyło powszechnej opinii o braku warunków do masowej uprawy soi w naszym kraju z racji: wysokich wymagań termicznych, niesatysfakcjonujących plonów, braku możliwości zbioru kombajnowego. Nie bedzie więc przesadnym stwierdzenie, że odegrała historyczną rolę w uprawie tego gatunku na terenie kraju. Aż chce się przypomnieć, że podobną historię przeżyła kukurydza. Niechciana 50 lat temu, dzisiaj jest piatym zbożem, którym obsiewane jest ponad mln ha.

Agro Youmis dostrzegając rosnące zainteresowanie uprawą soi w Polsce (całkowita powierzchnia jej uprawy w tym roku, szacowana jest na nie mniej jak 6000 ha - wzrost areału rok do roku o 300 proc.)), rozszerza swoją ofertę odmianową. W tym roku po badaniach w COBORU, do Krajowego Rejestru Odmian wpisana została odmiana Mavka.

To początek swoistej "ofensywy" hodowlanej firmy Agro Youmis. W COBORU trwają doświadczenia rejestracyjne z czterema rodami: KS - 40 (planowana nazwa odmianowa - Polonez), KS - 19 (Bianka), SP - 16 (Madlen), SP - 29 (Diana) i jeżeli zakończą się pomyślnie, aż cztery odmiany mogą zostać zarejestrowane w 2015 r.

Firma prowadzi doświadczenia rejestracyjne także w innych krajach należących do Unii Europejskiej. W 2013 r., czyli w tym roku, na Węgrzech została zarejestrowana odmiana Atlanta. Wejście na listę CCA, umożliwia sprzedaż jej materiału siewnego m.in. w Polsce.

W przyszłym roku na listę CCA powinny trafić:
- Violetta - badania rejestracyjne na Litwie,
- Simona - badania rejestracyjne w Bułgari,
- Irena - badania rejestracyjne w Rumuni
- Smuglyanka - badania rejestracyjne w Słoweni.

Na podstawie ilości rodów kierowanych do zarejestrowania można wysnuć wniosek, że hodowle zgrupowane w firmie Agro Youmis dysponują doświadczonymi zespołami hodowców, niezbędnym zapleczem technicznym i wreszcie czymś, co jest najcenniejsze w hodowli twórczej - wartościowym, bardzo zróżnicowanym genetycznie materiałem wyjściowym. Połączenie tych elementów pozwala sądzić, że firma w najbliższym dziesięcioleciu będzie jednym z najsilniejszych ośrodków hodowlanych soi w Europie.         
×