Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyniki w handlu zagranicznym negatywnie wpływają na ceny bydła

Autor:

Dodano:

Na rynku wołowiny od połowy marca na rynku cen bydła utrzymuje się tendencja spadkowa. Tej sytuacji nie poprawiają gorsze wyniki w handlu zagranicznym.

W I połowie br. wolumen eksportu nieprzetworzonego mięsa wołowego, według danych MRiRW, zmniejszył się w skali roku o 7 proc. do poziomu 128,4 tys. ton.

Według analityków Banku BGŻ obserwowane spadki są nietypowe, ponieważ do końca lutego br. obserwowaliśmy rosnącą dynamikę wywozu mięsa wołowego, co wspierało również wzrost cen do maksymalnego poziomu 6,56 zł/kg osiągniętego według danych MRiRW w pierwszym tygodniu lutego. Jednak zmiany po stronie regulacji rynkowych, mianowicie wprowadzenie zakazu uboju rytualnego, jak również wybuch afery mięsnej, w dużej mierze przyczyniły się do zmniejszenia wywozu mięsa z kraju i wywarły presję w kierunku spadku cen.

W rezultacie w pierwszym tygodniu września (26.08-01.09.2013) płacono przeciętnie 5,92 zł/kg mięsa. W porównaniu z najwyższą ceną osiągniętą w br. jest to 0,64 zł mniej na kg i oznacza 10-procentowy spadek w okresie siedmiu miesięcy.

W skali roku przekłada się to z kolei na 10 proc. obniżkę cen. Co ciekawe, obserwowana obecnie tendencja na rynku krajowym różni się od sytuacji na rynku unijnym, gdzie według danych Eurostat od połowy lipca do pierwszego tygodnia września br. ceny wykazywały niewielką, 1-procentową, tendencję rosnącą.

W przypadku Polski obecne obniżki cen wydają się być związane ze znacznym spadkiem, o 9,6 tys. t, w I połowie br. wolumenu eksportu do poziomu 128,4 tys. ton. Przyczyną tego jest 11-procentowy spadek wywozu nieprzetworzonego mięsa wołowego świeżego lub chłodzonego w skali roku (13,4 tys. t mniej).

Tak duże spadki w tej kategorii wywozu wydają się być spowodowane zaprzestaniem przez Turcję importu mięsa z UE, w tym z Polski. Należy zaznaczyć, że jeszcze rok temu był to główny odbiorca świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego z kraju.

Wprawdzie w tym roku pozostali kluczowi partnerzy handlowi, tacy jak Włochy, Niemcy zaimportowali o 8,5 tys. t więcej (wzrost o 22 proc. w skali roku), jednak nie zrekompensowało to odnotowanego spadku wolumenu do dotychczasowych głównych odbiorców, w tym Turcji i Holandii.

Z kolei wywóz nieprzetworzonego mięsa wołowego mrożonego w analizowanym okresie wzrósł o 17 proc. do poziomu 25,5 tys. ton. Taki wzrost zawdzięczamy znacznemu wzrostowi wywozu mięsa do Uzbekistanu, który w I poł. br. z wolumenem importu na poziomie 3,7 tys. t, stał się głównym odbiorca˛ polskiego mrożonego mięsa wołowego.

Obserwując malejącą dynamikę wywozu polskiej wołowiny nie należy raczej oczekiwać poprawy sytuacji producentów bydła w kraju w krótkim okresie. Istotnego odbicia cen można się raczej spodziewać dopiero w kolejnych miesiącach 2013 roku.
×