Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zboża coraz droższe

Autor:

Dodano:

W pierwszym tygodniu września drożały w ujęciu miesięcznym zboża - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 02-08.09.2013 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 689 zł/t, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego dwa tygodnie wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 3 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 27 proc. tańsze niż przed rokiem.


Na rynku krajowym po lipcowym spadku utrzymuje się sukcesywny wzrost cen żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie dostawcy tego zboża przeciętnie w kraju uzyskiwali 467 zł/t. Było to o 4 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 12 proc. więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. żyto było jednak o 34 proc. tańsze.

Jęczmień paszowy skupowano średnio po 672 zł/t, o 3 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu, ale nieznacznie (o 0,3 proc.) drożej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 16 proc. niższa niż przed rokiem. Od trzech tygodni rośnie cena kukurydzy. W dniach 02-08.09.2013 r. za ziarno to przeciętnie płacono 827 zł/t, tj. o 2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami cen sprzed roku ziarno to było o 13 proc. tańsze.

×