Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyrok Sądu UE niekorzystny dla Polski w sprawie m.in. ONW

Autor:

Dodano:

- 16 września br. ogłoszony został wyrok Sadu Unii Europejskiej (ósmej izby) w sprawie T-486/09 dotyczącej skargi Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji 2009/721/WE z dnia 24 września 2009 roku wyłączającej z finansowania wspólnotowego 47 152 775 złotych z tytułu poniesionych w latach 2004 – 2005 wydatków wspierających prowadzenie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz działań rolno-środowiskowych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uzasadnieniu do wyłączenia części wydatków PROW 2004-2006 poniesionych na ONW i działania rolno-środowiskowe Komisja Europejska podniosła, że wprowadzony w Polsce system:
- kontroli nie gwarantował oceny zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej w aspekcie zużycia nawozów azotowych,
- sankcji za naruszenie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie zapewniał ich odstraszającego charakteru,
- protokołowania czynności z przeprowadzonej kontroli na miejscu w zakresie stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie był wystarczający.


Polska nie zgadzając się z zarzutami Komisji w dniu 4 grudnia 2009 r. złożyła skargę na decyzję Komisji do Sądu UE, który wyrokiem z dnia 16 września 2013 r. skargę oddalił. Aktualnie rozważana jest zasadność przygotowania odwołania od wyroku Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości UE.

×