Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Limit de minimis: 10 tys. liczone od nowa

Autor:

Dodano:

Limit wsparcia de minimis od nowego roku będzie podniesiony i liczony od nowa począwszy od stycznia 2014 r.

- Od nowego roku wsparcie de minimis będzie wynosiło 10 tysięcy euro - zapowiedziała Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Ten dziesięciotysięczny limit przypadający na gospodarstwo będzie liczony od nowa od 1 stycznia 2014 r., tak że wszystkie gospodarstwa rolne zaczynają białą kartą, mogą korzystać z pomocy de minimis począwszy od 1 stycznia i do osiągnięcia w okresie trzech lat limitu 10 tys. euro.

Kurs euro liczony jest na dzień otrzymania pomocy publicznej.

×