Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zarzut przestępstwa dla właściciela gospodarstwa, a nie firmy Hetman

Autor:

Dodano:

Właścicielowi przedsiębiorstwa w Golubiu – Dobrzyniu przedstawionego w programie TVN nie zostały postawione zarzuty prokuratorskie – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

Z pisma przedstawionego przez Prokuraturę Rejonową w Golubiu – Dobrzyniu wynika, że zarzut popełnienia przestępstwa postawiono właścicielowi gospodarstwa rolnego, w którym stwierdzono stosowanie pasz dla zwierząt gospodarskich, w składzie których były składniki pochodzące od zwierząt lądowych.

Postępowanie przygotowawcze jest nadal w toku, w tym wyjaśniana jest kwestia pochodzenia znalezionego materiału zwierzęcego i związane z tym ewentualne powiązanie ze sprawą firmy Hetman Sp z o.o., przedstawionej w programie TVN Uwaga.

Kompostownia została unieruchomiona decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 5 czerwca 2013 roku. Nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Tak więc w obiekcie tym nie jest prowadzona żadna działalność polegająca na przetwarzaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
×