Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kraje UE mają problem ze spadkiem pogłowia świń

Autor:

Dodano:

Najnowsze dane na temat stanu pogłowia świń w Unii Europejskiej od końca maja 2012 r. do czerwca 2013 r. wskazują na utrzymywanie się tendencji spadkowej w europejskich stadach świń. Jak na razie dane do Urzędu Statystycznego UE dostarczyło 11 krajów UE. Niestety każdy z nich odnotował spadek pogłowia świń w ujęciu rocznym.

Ten problem dotyczy wszystkich krajów Wspólnoty, które do tej pory dostarczyły dane do Eurostatu za okres ostatnich dwunastu miesięcy licząc wstecz od czerwca br. Jak się okazuje w ciągu ostatnich 12 miesięcy w omawianym okresie  zmalało o 2 proc.

Oprócz spadku ogólnej liczby trzody chlewnej w tych krajach, zmniejszył się także stan pogłowia loch. Według dostarczonych danych przez te kraje, pogłowie loch w tym okresie zmalało w sumie o 3 proc.

Na podstawie danych Eurostatu największy 7 proc. spadek pogłowia świń dotyczył Włoch i Hiszpanii. Dość znaczący – 5 proc. miał miejsce w Niemczech.

Niepokojący jest też spadek pogłowia loch w Niemczech o około 1,5 proc. i w Hiszpanii około 3 proc. w odniesieniu do stanu z ubiegłego roku. Te dwa ostatnie kraje dostarczają na rynek Wspólnoty ponad 40 proc. całej trzody chlewnej. To oznacza, że na początku przyszłego roku na rynku europejskim będzie mniejsza dostępność trzody chlewnej na ubój.

Jak na razie dość stabilna sytuacja odnośnie pogłowia świń kształtuje się w Holandii i  Danii. Tam pogłowie ogółem minimalnie spadło, mimo tego stado podstawowe loch  w okresie maj czerwiec 2013 było na lekkim plusie.

Poniżej przedstawiamy roczne zmiany w pogłowiu trzody chlewnej w tym loch, w okresie od końca maja 2012 r. do czerwca 2013 r.
×