Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kiedy młody rolnik sam kieruje gospodarstwem?

Autor:

Dodano:

Jak przygotowuje się nowy PROW? Czy uczymy się na błędach? Jak się okazuje – nie wszyscy.

Wiele dyskusji – także na naszych łamach – wzbudza dostępność do środków PROW z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Z jednej strony mamy rolników, dla których nie wystarczyło pieniędzy – z drugiej często wątpliwe decyzje o przydziale środków. Krótko mówiąc – kryteria podziału nie są klarowne.

Nowy PROW to także nowe zasady przyznawania pomocy. W propozycji MRiRW dotyczącej przewidywanego działania „Premia dla młodych rolników” czytamy taką oto informację na temat beneficjenta działania:

„Kierujący gospodarstwem prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący świadczą m.in.:

− uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych,

− zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru,

− wystąpienie o płatności bezpośrednie,

− wystąpienie o pomoc finansową dla rolników (SAPARD, SPO 2004-2006, PROW 2004-2006, PROW 2007-2013)

− wystąpienie o kredyt preferencyjny,

− prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.”

Czy te kryteria rzeczywiście będą stanowiły zaporę dla osób chcących fingować prowadzenie gospodarstwa? Zwłaszcza wymóg występowania o pomoc finansową w ramach wcześniejszych systemów pomocy sprzed 20 lat, stawiany dla rolnika będącego nim nie dłużej niż 18 miesięcy każe spytać: kpią, czy o drogę pytają?...

×