Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

16 mln zł na rybactwo na Podlasiu

Autor:

Dodano:

Ponad 16 mln zł z UE jest do podziału w konkursie Lokalnej Grupy Rybackiej z województwa podlaskiego. Projekty mogą dotyczyć m.in. rozwoju turystyki wędkarskiej czy ochrony ryb. Nabór wniosków rozpocznie się 25 października.

Konkurs organizuje Lokalna Grupa Rybacka (LGR) "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", która działa na terenie trzech powiatów: augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego oraz gminy Rajgród z powiatu grajewskiego. Bierze ona udział w unijnym Programie Operacyjnym "Ryby" 2007-2013. Nabór wniosków zakończy się 25 listopada.


Jak poinformował Leszek Żukowski z LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", to przedostatni konkurs grupy w tej perspektywie finansowej, ostatni zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się m.in. gminy, powiaty, uczelnie, stowarzyszenia, związki zawodowe, osoby fizyczne, a także przedsiębiorcy z mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Projekty muszą być realizowane na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej. W zależności od tego, czego dotyczą, mają szansę na dofinansowanie do 60 lub do 80 proc. wartości.

Dofinansowanie mają szansę uzyskać projekty wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców na terenach, na których działa LGR, niekoniecznie bezpośrednio związane z rybołówstwem. Wnioski mogą dotyczyć np. przystosowania budynków dla osób niepełnosprawnych, tworzenia izb regionalnych, kół zainteresowań dla dzieci, naprawy czy przebudowy zabytków czy rozwoju turystyki wędkarskiej.

Unijne dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które wpłyną na ochronę środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego, takie jak inwestycje melioracyjne, budowa czy odbudowa szlaków wodnych oraz zachowanie bioróżnorodności wód.

Można też składać projekty dotyczące m.in. organizowania kursów i staży dla osób odchodzących z rybactwa, a także tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Dotychczas LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowie" ogłosiło cztery podobne konkursy na łączną sumę dotacji 32 mln zł. Do podziału w ostatnim konkursie będzie ok. 2 mln zł.

W programie operacyjnym "Ryby" 2007-2013 bierze udział 11 regionów z całej Polski, do których trafi łącznie ok. 800 mln zł. LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" otrzymała na swoje zadania w latach działania programu 53,4 mln zł.

×