Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Towarowa produkcja świń - w praktyce

Autor:

Dodano:

Trzecie Międzynarodowe Forum Żywieniowe Firmy Josera było dobrą okazją do wymiany doświadczeń przedsiębiorców zajmujących się wielkotowarową produkcją trzody chlewnej.

Konferencja odbyła się w siedzibie firmy w Nowym Tomyślu w dniach 26-28 sierpnia br. Forum było podzielone na dwa bloki tematyczne dotyczące wielkotowarowej produkcji mleka oraz trzody chlewnej.

W trakcie debaty duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły prezentacje nowoczesnych obiektów do produkcji trzody chlewnej, ulokowanych na Ukrainie i w Rosji. Nie da się ukryć, że są to rynki, które w ostatnich latach z wielkim rozmachem starają się zwiększyć swoją produkcję zwierzęcą, stając się poważną konkurencją dla krajów Wspólnoty. W tym temacie swoimi doświadczeniami podzieliły się osoby zarządzające trzema różnymi kompleksami ferm umiejscowionymi na terenie Rosji i Ukrainy.

Tak produkują trzodę chlewną na Ukrainie

Za naszą wschodnią granicą powstają ogromne kompleksy produkcyjne trzody chlewnej. Jednym z takich obiektów jest kompleks Halychyna Zahid umiejscowiony w zachodniej części Ukrainy w sąsiedztwie takich miast jak Drohobycz i Lwów.

Ferma powstała w 2008 r., wówczas stado podstawowe liczyło 1,9 tys. loch. Dzisiaj obsada jest ponaddwukrotnie większa, do końca bieżącego roku stado ma liczyć 4,5 tys. loch. Plany na 2014 r. mówią o wielkości 5 tys. loch. Całe stado, to genetyka Danbred.

Na tym obiekcie pracuje 236 pracowników.

- Dużo pracy wymaga obsługa loch w tym sektora krycia, loch prośnych i porodówki.

Wszystkie sektory znajdują się na fermie loch. Ten dział każdego dnia obsługuje 20 osób. Nie przestajemy pracować w nocy. Nocna zmiana liczy 6 osób - mówił podczas Forum Żywieniowego Peder Rom Nielsen, jeden z kierowników fermy Halychyna Zahid. Oczywiście do wyżywienia tak ogromnego stada potrzebne jest spore zaplecze paszowe. Ferma posiada w sumie 4 tys. ha pól uprawnych, część ziem jest dzierżawiona, część jest własnością firmy.

Jednak zbiory z tych pól stanowią jedynie 30 proc. całych potrzeb paszowych fermy.

Pozostała część zbóż i dodatki paszowe pochodzą z zakupu. Codziennie w obiekcie jest przygotowywanych 120 ton paszy z 11 różnych receptur. - Mamy jeszcze 30 proc. zapasu, jeśli chodzi o nasze paszowe moce produkcyjne, więc nie obawiamy się powiększenia stada - podkreślał Nielsen. To, z czego najbardziej dumni są pracownicy fermy, to bardzo dobre wyniki sekcji rozrodu.

- W naszym stadzie, w tym roku nastąpił dosłowny baby boom, jeżeli chodzi o urodzenia prosiąt. W tym zakresie spore znaczenie miała kontrola poziomu mikotoksyn w paszach - tłumaczył Peder Rom Nielsen. Przytaczając jednocześnie dane - jak na razie w tym roku średni wynik żywo urodzonych prosiąt w miocie wynosi 16 szt. odsadzonych od jednej lochy 14,5 szt.

Prognozujemy, że w tym roku uda nam się osiągnąć wynik 35 prosiąt odsadzonych od jednej lochy w ciągu roku. W poprzednich latach nie schodziliśmy poniżej 30 szt., ale ten rok, jak na razie, jest wyjątkowo dobry.

Kolejny ukraiński kompleks, jaki był prezentowany podczas Forum Żywieniowego, to ferma Danosha. Inwestycja rozpoczęła się w 2004 r. Całkowita produkcja zwierzęca ruszyła w 2006 r. razem z własną produkcją paszy. Dzisiaj stado loch liczy 9,6 tys. loch, dalsze plany firmy mówią o powiększeniu stada nawet do 14 tys. loch w 2015 r. Danosha uprawia około 10 tys. ha, z których zbiory są w pełni przeznaczane na paszę, pozostała część komponentów paszowych jest w ciągu roku dokupywana.

Co ciekawe, Danosha oprócz produkcji zwierzęcej stawia na produkcję biogazu.

Zbudowała własną biogazownię o mocy 1 MW. Poza produkcją energii elektrycznej, poferment z biogazowni jest używany jako nawóz na uprawianych polach. Radykalnie zmniejszyła się uciążliwość odoru z ferm, na co pozytywnie zareagowali mieszkańcy wiosek sąsiadujących z obiektami fermy, jak i jej polami.

Dodatkowo pracownicy fermy podkreślają, że jest to w pełni zgodne z polityką firmy, jeżeli chodzi o dbanie o ochronę środowiska.

Dalsze plany rozwojowe firmy sięgające 2015 r. mówią nie tylko o zwiększeniu stada loch, ale równoległym poszerzaniu zaplecza paszowego, budowie kolejnych dwóch biogazowni oraz nowych ciągów produkcyjnych dla warchlaków i tuczników. Na te inwestycje firma chce przeznaczyć 600 mln hrywien.

Nie ma sukcesu bez dobrej paszy

W obu przypadkach opisywanych ferm, osoby zarządzające obiektami podkreślały, że sukces produkcyjny nie byłby możliwy bez bardzo dobrej jakości pasz skarmianych zwierzętom.

Chodzi tu nie tylko o stały monitoring wartości składników pokarmowych w przygotowywanych codziennie mieszankach, ale również o kontrolę poziomu mikotoksyn w ziarnie zbóż. - Dzisiaj możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi w sekcji rozrodu. Jednak nie zawsze tak było. Jak się później okazało, głównym powodem były mikotoksyny. W 2011 r. zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszym laboratorium analiz na poziom mikotoksyn w zbożach dla toksyn Don i Zearalenonu - tłumaczył Peder Rom Nielsen z fermy Halychyna Zachid.

Znaczenie problemu mikotoksyn w wynikach rozrodu stada nie jest też obce pracownikom fermy Danosha. - Jeżeli zakupione do produkcji pasz zboże nie spełnia wymagań pod względem dopuszczalnego przez nas poziomu mikotoksyn, to bez względu na długość drogi, jaką do nas przebyło, jest odsyłane do producenta - dodał Kim Holmgaard z fermy Danosha.

Z kolei Philippe Greau, który jest dyrektorem fermy przemysłowej produkcji świń na terenie Rosji, podkreślał, że ciągle w jego obiektach brakuje tego elementu analizy paszy. - Wiem, że nie zawsze zakupione zboże jest dobrej jakości, również pod kątem skażenia mikotoksynami. Jednak charakter i rzeczywistość prowadzenia interesów na terenie Rosji nie pozwala mi na odesłanie takiego produktu do producenta. Mając czasami kiepskie zboże do produkcji paszy, musimy to kompensować zakupem wysokiej jakości dodatków paszowych. Nie mogę sobie pozwolić, aby kupowane przez nas premiksy były średniej lub złej jakości. Muszą być najlepsze. Inaczej nie mógłbym liczyć na dobre wyniki produkcyjne.

Ros ja potrzebuje europejskiej technologii

Rosjanie budują duże fermy świń z rozmachem. Jednak do kontynuowania produkcji świń na wysokim poziomie brakuje im wiedzy, technologii, a czasami nawet wykwalifikowanych pracowników.

To wszystko importują i nadal będą importować z Europy. - Każda ferma świń, która zostanie założona w okolicy milionowego miasta w Rosji na pewno będzie przynosiła zyski.

W zeszłym roku zamknęliśmy rachunek ekonomiczny średnio na poziomie 0,4 euro zysku netto, z każdego kilograma wyprodukowanego w gospodarstwie mięsa - wyjaśniał Phelippe Greau, dyrektor ds. produkcji na fermie przemysłowej o obsadzie 20 tys. loch na terenie Rosji.

Z kolei według Jan Petera van Ferneij, analityka trendów rozwoju światowego rynku wieprzowiny French Institiute for Pig and Pork Industry, zyski z wyprodukowania kilograma wieprzowiny w Rosji mogą być jeszcze wyższe przy sprzyjającej koniunkturze. Niewykluczone, że mogą one wynosić nawet 1 euro zysku za kg wyprodukowanego mięsa w gospodarstwie (netto). W Rosji każda liczba świń zostanie sprzedana, popyt na wieprzowinę jest dość duży. Dlatego jeżeli powstają nowe inwestycje, to zawsze są to obiekty budowane z rozmachem. - Jeżeli współpracujemy z rosyjskim inwestorem, to głównym priorytetem jest jak najszybsze postawienie budynków, wstawienie zwierząt i rozpoczęcie produkcji - mówił Phelippe Greau.

Z tego powodu Greau zawsze starał się opierać na prostych instalacjach paszowych i liniach do produkcji pasz oraz nieskomplikowanych planach budynków, tak aby były jak najprostsze i szybkie do wykonania. A w razie jakichkolwiek usterek urządzeń, żeby nie było problemu z ich naprawieniem. Według Greau, szybki rozwój obiektów trzody chlewnej na wielką skale jest również dużą szansą dla europejskiego sektora biotechnologii, sektora pasz i dodatków paszowych, sektora wyposażenia budynków inwentarskich jak i przechowalnictwa komponentów paszowych. - To właśnie z Europy potrzebujemy wysokiej jakości dodatków paszowych, np. ziołowych, przeciwko mikotoksynom, enzymów, aminokwasów w formie chelatowej czy premiksów.

Na razie nie można liczyć na zakup w Rosji wysokiej i gwarantowanej jakości takich produktów, dlatego bazujemy na technologiach europejskich - tłumaczył Greau.

×