Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Opady deszczu utrudniają zasiewy ozimin na Ukrainie

Autor:

Dodano:

Obfite opady deszczu odnotowane pod koniec września br. znacznie utrudniły zasiewy zbóż ozimych na Ukrainie. Według ukraińskiej Konfederacji Rolnej, areał przeznaczony pod zboża ozime może wynieść zaledwie 3 mln ha wobec planowanych 8 mln ha. Wcześniej konfederacja szacowała powierzchnię upraw pszenicy ozimej na o 2 mln ha mniejszą od zamierzonej – informuje FAMMU/FAPA na podstawie Reuters.

Z oficjalnych danych wynika, że do końca ubiegłego tygodnia ukraińscy rolnicy obsiali zbożami ozimymi powierzchnię 1,987 mln ha, w tym 1,8 mln ha pszenicy ozimej. W analogicznym czasie roku ubiegłego areał zasiewów zbóż ozimych wyniósł 4,525 mln ha, w tym 4,1 mln ha stanowiła pszenica ozima.


Synoptycy dla tego regionu nie mają dobrych informacji - w pierwszej połowie października nadal prognozowane są deszcze. Nie pozostanie to bez wpływu na rośliny ozime.

- Jeśli te nieprzychylne prognozy zostaną zrealizowane, to nie można wykluczyć znacznej redukcji zbiorów zbóż ozimych w 2014 roku. Będzie ona zapewne zrekompensowana większym areałem zbóż jarych, w tym przede wszystkim zbóż paszowych - jęczmienia i kukurydzy. Niewykluczone są też ewentualne restrykcje w eksporcie pszenicy w dalszej części sezonu handlowego - podaje FAMMU/FAPA.

×