Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niższy eksport pszenicy z Rosji

Autor:

Dodano:

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku rosyjski eksport pszenicy i meslinu (mieszanki pszenicy i żyta) spadł o 38,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku - podała rosyjska agencja informacji gospodarczej Prime.

Według danych rosyjskiej Federalnej Służby Celnej, w okresie od stycznia do sierpnia br. eksport pszenicy i meslinu z Rosji spadł o 38,7 proc. do 6,308 mln ton w porównaniu do tego samego okresu ub.r. Spadek dostaw w ekwiwalencie pieniężnym wyniósł 41,8 proc. ( osiągnął wartość 1,588 mld dolarów).


Większość zboża - 5,9 mln ton o wartości 1,48 mld dolarów została wyeksportowana do państw spoza obszaru krajów b. ZSRR. Jednocześnie import pszenicy w Rosji wzrósł ponad czterokrotnie do 608 tys. ton w porównaniu do ośmiu miesięcy 2012 roku.

Rok temu Rosja odnotowała wzrost eksportu pszenicy, który wyniósł 5,6 proc. do 16,03 mln ton. Wzrost eksportu w ekwiwalencie pieniężnym wyniósł 23,2 proc. (4,52 mld dolarów). Zagraniczne dostawy rosyjskiego zboża gwałtownie spadły pod koniec ub.r. z powodu wysokich cen krajowych.

×