Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina bardziej konkurencyjna w produkcji mięsa drobiowego

Autor:

Dodano:

USDA ocenia, że Ukraina może wyeksportować w kolejnych latach nawet do 200 tys. t mięsa drobiowego do UE, co ze względu na niższe koszty produkcji na Ukrainie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla lokalnych producentów, w tym z Polski – informują analitycy Banku BGŻ.

Przy stałym wzroście liczby ludności na świecie, poprawie zamożności społeczeństwa, szczególnie w gospodarkach rozwijających się i coraz bardziej konkurencyjnym cenom mięsa drobiowego, obserwujemy stały dynamiczny rozwój tego sektora na świecie.

Wprawdzie jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) światowa produkcja mięsa drobiowego z rocznego wzrostu na poziomie 4,5 proc. w 2010 r. przyhamuje w br. do 1,8 proc., co przekłada się na wolumen produkcji 106,4 mln t, to jednak w porównaniu z innymi gatunkami mięsa, jest to nadal najwyższa obserwowana dynamika wzrostu. Pod względem struktury aż 88 proc. wolumenu stanowi produkcja mięsa kurcząt, głównie broilerów.

Jak zauważa Global Poultry Trends, Europa ze wzrostem produkcji powyżej globalnego tempa rozwoju i z 16-procentowym udziałem w światowej produkcji, konsekwentnie umacnia swoją pozycję na światowym rynku drobiu.

Jednakże, należy rozróżnić dwa regiony wzrostu: UE i kraje pozaunijne, w tym Rosję i Ukrainę. Według danych FAO za 2000-2011 r. produkcja mięsa drobiowego w UE rozwijała się na poziomie ok. 2 proc. rocznie, zaś w krajach pozaunijnych ta dynamika była znacznie wyższa i wyniosła ok. 13 proc. w Rosji i 15 proc. na Ukrainie.

Oczywiście istotną rolę stanowi tutaj niski poziom produkcji na początku analizowanego okresu oraz znaczne inwestycje poczynione na tych rynkach. Co istotne ta wzrostowa tendencja wydaje się utrzymywać. Jak podaje w swoim raporcie Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) produkcja mięsa drobiowego w Rosji w br. powinna osiągnąć rekordowy poziom 3,0 mln t vs. 9,6 mln t w UE. Władze rosyjskie w ramach polityki wspierania tego sektora zapewniają dodatkowo, od sierpnia br., subsydia dla producentów i dofinansowanie poprzez niższą cenę pasz.

Celem jest osiągniecie wzrostu produkcji do 4 mln t w 2015 roku. Podobne działania wspierające sektor drobiu obserwujemy na rynku ukraińskim, przy czym były one do tej pory skupione na integracji pionowej i dotyczyły zakupów podmiotów zajmujących się produkcją pasz, wykupem ziemi, przejęciem sieci dystrybucji i sklepów detalicznych sprzedających produkty drobiowe.

Co istotne, jak podaje Global Poultry Trends, wielkość produkcji mięsa na Ukrainie w br. przekroczyła wolumen 1 mln t, co stanowi wielkość przewyższającą konsumpcję krajową. Zatem zapowiadane wzrosty produkcji będą skierowane głównie na eksport, w tym przede wszystkim na rynki UE, na które Ukraina uzyskała dostęp zeszłym roku.
×