Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Plony zbóż z siewu opóźnionego

Autor:

Dodano:

Zakończyły się już optymalne siewy zbóż ozimych, ale rolnikom do zbioru pozostały jeszcze rośliny późno schodzące z pola takie jak kukurydza na ziarno i buraki cukrowe. Co po nich wysiać? Może pszenicę – tylko którą odmianę.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przedstawił wyniki badań plonowania pszenicy wysiewanej w opóźnionym siewie. Nie wszystkie odmiany dały wysoki plon.


W doświadczeniach siew średnio zaczęto 11 listopada 2011 r. Wschody pszenicy nastąpiły jesienią 25 grudnia, a także wiosną 9 marca 2012 r. Krzewienie zaobserwowano 8 kwietnia. Zbiory średnio wykonywano 14 sierpnia. Nawożenie mineralne wynosiło na tych poletkach P2O5 - 45 kg czystego składnika na ha, K2O - 71 kg/ha, N średnio - 141 kg/ha. Zastosowano regulatory wzrostu i zabiegi fungicydowe, a także nawożenie dolistne.

Jakie wyniki osiągnięto? Dokładnie przedstawiamy je w tabelach.

Generalnie plon ziarna w dobrym przezimowaniu odmian według wzorca (Bockris, Figura, KWS Ozon, Muszelka) wyniósł 85,1 dt/ha. Okazuje się, że najlepiej plonowały odmiany: Tybalt - 8,3 dt/ha więcej od wzorca, Meister - 8,2 dt/ha więcej od wzorca i Henrik - 7,1 dt/ha więcej od wzorca.

Z kolei plon wzorca przy zróżnicowanym przezimowaniu odmian wynosił 68,1 dt/ha. Najwyżej plonowały: Fidelius - 26 dt/ha powyżej wzorca, Torrild - 23,2 dt/ha powyżej wzorca i Linus - 20,7 dt/ha powyżej wzorca.

×