Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Drobni dostali ONW

Autor:

Dodano:

Jak wynika z pierwszych podsumowań ARiMR, w ciągu dwóch pierwszych dni wypłaty ONW pieniądze trafiły do ponad jednej czwartej beneficjentów.

Jak informuje ARiMR, szybko ruszyła wypłata dopłat ONW:

„Od 16 października br. zgodnie z przepisami UE, ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW). O takie wsparcie ubiegało się wiosną tego roku ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł.

Przez dwa pierwsze dni realizacji tych płatności, ARiMR wypłaciła ponad 250 mln zł ok. 200 tys. rolników.”

Jak z tego wynika, do ponad jednej czwartej odbiorców trafiła ponad jedna piąta dopłat.

Od 16 października Agencja wypłaca także wsparcie rolnikom realizującym w swoich gospodarstwach "Program rolnośrodowiskowy".

Wiosną tego roku wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego" złożyło ponad 118,5 tys. rolników, na łączną kwotę 1,63 mld zł. W ciągu dwóch pierwszych dni realizacji tych płatności ARiMR wypłaciła ponad 6 mln zł.

Tym razem agencja nie podała, ilu rolników zostało już uszczęśliwionych płatnością. Podano tylko: „Dodatkowe dopłaty mają zatem za zadanie pomagać rolnikom, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności w ramach "Programu rolnośrodowiskowego", osiągać godziwe zyski”.

×