Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak wieś wyjdzie na partnerstwie?

Autor:

Dodano:

Na PROW będzie w przyszłym okresie budżetowym mniej środków, ale – jak zapowiadano – uzupełnią je środki z polityki spójności.

Umowa Partnerstwa będzie obejmować strategię wykorzystania wszystkich funduszy UE, a więc fundusze – rolny i rybacki, a także fundusze polityki spójności, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności.

Przygotowania umowy partnerstwa koordynuje Minister Rozwoju Regionalnego, a w proces ten zaangażowane są wszystkie inne ministerstwa, zaangażowane są również samorządy województw. - Prace trwają, wszelkie uzgodnienia trwają w ramach międzyresortowego zespołu ds. programowania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda. Założenia do umowy partnerstwa zostały przyjęte w styczniu tego roku, w lipcu natomiast zakończono prace nad projektem Umowy Partnerstwa. - W miesiącach letnich trwały konsultacje społeczne – mówił Niezgoda. - Zakładamy, że do końca października będziemy mieć dokument uwzględniający wnioski z tychże konsultacji. Równolegle trwa również dialog z Komisją Europejską. W najbliższych dniach spodziewamy się formalnych odniesień do tegoż dokumentu. Prace te trwają równolegle, by mieć dokument jak najbardziej dojrzały. Tempo pracy nad aktami prawa, czyli rozporządzeniami warunkującymi wdrażanie, jest również zaawansowane. Zakładamy, że w najbliższym miesiącu, najpóźniej w listopadzie, będziemy mieć gotowe rozporządzenia, ponieważ do wyjaśnienia w ramach trilogu: Rada, PE i państwa członkowskie, zostało już niewiele kwestii. Równolegle również, oczywiście, trwają prace nad programami operacyjnymi. Chcemy, by te wszystkie procesy zakończyły się z końcem tego roku, czyli zarówno Umowa Partnerstwa, jak i programy operacyjne. Chcemy, by do końca tego roku zostały przedłożone pod obrady Rady Ministrów. Pozwoli nam to formalnie oficjalnie rozpocząć negocjacje z początkiem przyszłego roku.

Budżet polityki spójności to blisko 73 mld euro.

4,5 mld euro na rozwój infrastruktury wiejskiej na lata 2014-2020 będzie pochodziło z funduszu spójności - poinformował z kolei wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa.

×