Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Podobne prognozy odnośnie do eksportu

Autor:

Dodano:

Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w pierwszej połowie 2014 r. wyniesie około 9,3 mld euro i będzie zbliżona do wartości z pierwszej połowy 2013 r. – wynika z raportu Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi stan i perspektywy przygotowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Z kolei zdaniem naukowców wydatki na import zmaleją o 2,3 proc. do 6,7 mld EUR. Dodatni bilans obrotów może wynieść około 2,6 mld EUR (2,4 mld euro w analogicznym okresie 2013 r.)


Czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na polską wymianę handlową produktami rolno-spożywczymi, w drugiej połowie 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r. będą sytuacja gospodarcza u głównych partnerów handlowych Polski (kraje UE, WNP), ich sytuacja rynkowa, kurs wymiany złotego wobec euro i dolara USA oraz spadkowy trend cen surowców rolnych.

Jak uważają przedstawiciele IERiGŻ oprócz tego duże znaczenie miała sytuacja na krajowych rynkach, szczególnie trzody chlewnej, produktów ogrodnictwa, a także zbóż i oleistych.

- W drugiej połowie 2013 r. i w pierwszej 2014 r. przewiduje się spowolnienie dynamiki obrotów polskiego handlu zagranicznego, szczególnie po stronie importu, co spowoduje poprawę salda. Będzie to wynikało przede wszystkim z niższych cen transakcyjnych oraz mniejszego wolumen eksportu (głównie produkty roślinne). Natomiast sytuacja rynkowa w kraju będzie ograniczała import - czytamy w raporcie. 

×