Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Modele żywienia krów zasuszonych

Autor:

Dodano:

Zasuszenie jest czasem spoczynku, który ma przygotować krowę do zbliżającej się laktacji. Okresu tego nie należy wykorzystywać do odchudzenia krowy, jak również do poprawy jej kondycji.

Występuje kilka modeli żywienia krów zasuszonych.

Najbardziej rozpowszechnionym systemem zasuszenia jest system tradycyjny, który obejmuje ośmiotygodniowy okres spoczynku. W obrębie tego modelu wyróżniane są dwa podokresy:  zasuszenie właściwe  okres przygotowawczy Zasuszenie właściwe obejmuje okres od 8. do 3. tygodnia przed wycieleniem, czyli trwa na ogół około 5 tygodni. Żywienie krów w tym okresie zakłada obniżenie koncentracji energii w dawce pokarmowej dzięki zwiększeniu poziomu węglowodanów strukturalnych o ponad 45 proc. NDF w suchej masie, a także obniżeniu zawartości białka do około 10-11 proc. s.m.

Dobrej jakości pasze objętościowe suche i soczyste powinny w pełni pokryć zapotrzebowanie pokarmowe krowy na składniki odżywcze, jeśli pobranie suchej masy kształtuje się na poziomie 1,7-2,0 proc. masy ciała. Odpowiednimi paszami w okresie zasuszenia właściwego są m.in.:

Druga część okresu zasuszenia to okres przygotowawczy, który stanowi ostatnie 3 tygodnie przed wycieleniem.

Ma on za zadanie przygotować krowę do nadchodzącej laktacji.

W tym etapie następuje zwiększenie koncentracji energii w celu pokrycia potrzeb pokarmowych wynikających ze wzrostu płodu, a także rozpoczynającej się produkcji siary. Niektórzy hodowcy ostrożnie zwiększają koncentrację energii w dawce, bojąc się zatuczenia krowy. Jednak intensywne żywienie energetyczne w tym okresie nie powoduje otłuszczania się krów ze względu na nieprzygotowanie hormonalne do tworzenia rezerw tłuszczu.

W związku z tym w okresie przygotowawczym należy bez obaw wprowadzić wszystkie komponenty, które znajdą się w dawce laktacyjnej w celu zaadaptowania mikroflory żwacza do trawienia tych składników.

W ostatnich latach amerykańscy i brytyjscy żywieniowcy opracowali nową koncepcję żywienia, którą nazwali "największym odkryciem w żywieniu krów od lat". Według naukowców, można uprościć tradycyjny model zasuszania składający się z dwóch podokresów poprzez ich połączenie. System taki zakłada żywienie krów zasuszonych do woli przez 8 tygodni jednakową dawką pokarmową o znaczącej zawartości włókna pokarmowego. Połowę takiej dawki stanowi TMR laktacyjny o zmienionym dodatku mineralno-witaminowym, natomiast druga połowa to słoma zbożowa. Najlepszym komponentem włóknistym wspomnianej dawki jest słoma pszenna ze względu na niższą koncentrację energii niż w słomie owsianej, jęczmiennej czy sianie.

Warunkiem takiej koncepcji żywienia jest posiadanie dobrej jakości słomy paszowej, niezanieczyszczonej grzybami. Koniecznością jest również wprowadzenie słomy w postaci sieczki o długości 4-8 cm oraz dokładne jej wymieszanie z TMR laktacyjnym. Działanie takie ogranicza zjawisko sortowania paszy przez krowy. Jeśli słoma będzie zbyt długa lub źle wymieszana, krowy silniejsze będą wyjadać sam TMR laktacyjny, co grozić będzie otłuszczeniem.

Z kolei sztuki stojące niżej w hierarchii stada narażone zostaną na utratę kondycji w wyniku pobierania praktycznie samej słomy. Dużą zaletą tego systemu jest ograniczenie ryzyka zapadalności krów na przemieszczenie trawieńca.

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań określających wpływ skróconego okresu zasuszenia, trwającego 30-40 dni, na wyniki produkcyjne krów. Główną przyczyną stosowania tej koncepcji jest aspekt ekonomiczny.

Wydłużenie laktacji o kolejne 20-25 dni pozwoli na uzyskanie nawet do 400 kg mleka, a jeżeli nie obserwuje się negatywnych skutków takiego działania, to uzyskane w ten sposób mleko w znaczący sposób wpływa na poprawę opłacalności produkcji.

Skrócony model zasuszenia może być skuteczną walką z otłuszczaniem się krów podczas zasuszenia. W okresie tym gospodarka hormonalna krowy przygotowana jest do odkładania rezerw tłuszczowych, dlatego im krótszy będzie okres zasuszenia, tym mniejsze stanie się ryzyko otłuszczenia krowy.

Dodatkową korzyścią może być spodziewany wzrost pobrania suchej masy po wycieleniu, co spowoduje:

Stosowanie skróconego okresu zasuszenia jest także uzasadnione w wysokowydajnych stadach krów. Stwarza to szansę na wyhamowanie wydajności, która u schyłku laktacji przekracza często 20 kg mleka. Przedłużona laktacja obniża wydajność mleka, a co za tym idzie - ułatwia zasuszanie takich krów.

Zabieg ten pozwala dodatkowo na ograniczenie problemów związanych ze zdrowotnością wymienia. Gruczoł mlekowy krów w okresie zasuszenia jest 10-krotnie bardziej narażony na infekcje niż w czasie laktacji, tak więc skrócenie zasuszenia minimalizuje możliwość ich występowania.

Przy wyborze modelu żywienia dla krów zasuszonych należy kierować się realiami panującymi w danym gospodarstwie.

Niektórych z przedstawionych modeli nie sposób zastosować w pewnych gospodarstwach ze względu na panujący tam system żywienia.

Dla przykładu, nie zastosujemy jednej dawki TMR dla krów zasuszonych w stadzie, w którym pasze zadawane są w sposób tradycyjny. Wart przemyślenia jest także model skróconego okresu zasuszenia, szczególnie jeśli sytuacja dotyczy wysokoprodukcyjnych stad.

Wpływa on korzystnie na wynik ekonomiczny, jak również ogranicza konieczność zasuszania "na siłę" wybitnie wydajnych krów, które niejednokrotnie odbijało się na stanie zdrowotnym gruczołu mlekowego.

×