Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

BASF i Yara chcą wybudować fabrykę amoniaku w USA

wnp.pl

Autor:

Dodano:

Największy koncern chemiczny na świecie, niemiecki BASF i największy europejski producent nawozów, norweska Yara rozważają możliwość budowy fabryki amoniaku w regionie wybrzeża Zatoki Meksykańskiej (w USA).

Dlaczego oba koncerny planują inwestycję w tej lokalizacji? BASF, ma silną pozycję w Stanach Zjednoczonych, jest obecnie głównym odbiorcą amoniaku wykorzystywanego na końcowym etapie produkcji i ma zamiar pozyskiwać źródła zaopatrzeniowe. A budowa własnej fabryki oznaczałaby znaczącą obniżkę kosztów.


Natomiast Yara jest firmą mającą duże oświadczenie na rynku amoniaku. Dysponuje także międzynarodową siecią dystrybucji amoniaku, którą planuje w Stanach Zjednoczonych rozbudować.

Dodatkowe szczegóły dotyczące ewentualnego wspólnego przedsięwzięcia, m.in. lokalizacji fabryki, jak również zakładanych mocy produkcyjnych są obecnie omawiane przez strony.

Jednak najciekawsze jest to, dlaczego obaj potentaci chcą budować fabrykę akurat w USA. Jest to efekt tamtejszego boomu na gaz łupkowy. Spowodował on, że ceny surowca są na najniższym od lat poziomie. A ponieważ gaz ziemny i amoniak należą do kluczowych w branży chemicznej surowców, możliwe zyski są ogromne.

Największym odbiorcom amoniaku jest przemysł nawozowy. Amoniak wykorzystywany jest także do otrzymywania metodą Ostwalda tlenku azotu(II), który jest półproduktem do otrzymywania kwasu azotowego.

Ponadto amoniaku używa się do produkcji węglanu sodu (sody amoniakalnej) metodą Solvaya, materiałów wybuchowych, cyjanowodoru, tkanin syntetycznych.

×