Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wysoki poziom zużycia pasz wysokobiałkowych

Autor:

Dodano:

Zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych w Polsce w ostatnich latach wykazywało tendencje wzrostowe, co miało i nadal ma związek m.in. z rosnącą produkcją drobiu - informują analitycy Banku BGŻ.

Według wyliczeń IERiGŻ, w ciągu ostatnich 5 sezonów krajowe zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych zwiększyło się o ponad 40 proc. (w sezonie 2012/13 wyniosło ok. 4,1 mln t, podczas gdy w 2008/09 ok. 2,9 mln t).

W bieżącym sezonie 2013/14 spodziewany jest dalszy wzrost konsumpcji. IERiGŻ oczekuje, że może ona wynieść blisko 4,4 mln t, tj. o prawie 6,5 proc. więcej niż w sezonie 2012/13 (prognozy opublikowane w raporcie Rynek pasz, październik 2013 r.).

W warunkach wciąż obowiązującego zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt, kluczową rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe odgrywają śruty oleiste. Ich zużycie wzrosło z ok. 2,6 mln t w sezonie 2008/09 do ok. 3,7 mln t w sezonie 2012/13.

W strukturze konsumpcji śrut dominuje śruta sojowa. Jej zużycie w ostatnich 5 sezonach kształtowało się w granicach ok. 1,7-1,9 mln t. Konsumpcja śruty rzepakowej w analizowanym okresie wynosiła ok. 650-870 tys. t, natomiast zużycie śruty słonecznikowej, jak ocenia IERiGŻ, wzrosło z 310 tys. w sezonie 2008/09 do prawie 960 tys. t w sezonie 2011/12 (w sezonie 2012/13 wyniosło ok. 760 tys. t).

O coraz większym wykorzystaniu śrut innych niż sojowa decydowały ich konkurencyjne ceny względem tejże. Jak zaznacza jednak IERiGŻ, możliwości dalszego wzrostu zużycia tańszych śrut w żywieniu zwierząt są ograniczone, ze względu na to, że ich graniczne, ze względów żywieniowych,
udziały w paszach, w dużym stopniu zostały już osiągnięte.
×