Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zawsze świeża pasza – Optimat DeLaval

Autor:

Dodano:

Automatyzacja zadawania paszy krowom ma na celu nie tylko zminimalizowanie pracy człowieka, ale również poprawę zdrowotności stada.

Precyzyjne żywienie krów mlecznych jest najważniejszym czynnikiem warunkującym optymalną produkcję mleka dostosowaną do potencjału genetycznego zachowując przy tym wysoką zdrowotność stada – mówi dr Renata Włodarczyk z DeLaval.

System Optimat proponowany przez firmę DeLaval składa się z czterech najważniejszych elementów. Są to stoły buforowe, na które rolnik musi dostarczyć paszę – jest to jedyna czynność, która musi zostać wykonana przez człowieka, silosy na paszę treściwą, stacjonarny mieszalnik pasz, wózek paszowy.

Ze stołów buforowych i silosów odpowiednia ilość paszy trafia do stacjonarnego wozu paszowego przy pomocy przenośników taśmowych. W mieszalniku wszystkie komponenty dawki są miksowane po czym również przy pomocy przenośników taśmowych pasza trafia do wózka paszowego, który dostarcza TMR bezpośrednio na stół paszowy.

Każdy z wymienionych elementów systemu Optimat jest dopasowany do potrzeb gospodarstwa. W zależności od wielkości stada stoły buforowe mogą być wysokie lub niskie, stacjonarny wóz paszowy i wózek mogą mieć różne pojemności.

Mieszalniki stacjonarne różnią się pojemnością od 8 do 22 m. sześć., a także systemem mieszania (pionowy lub poziomy). Wózki paszowe natomiast można dowolnie konfigurować, a ich pojemność wynosi od nieco ponad 1 do 4 metrów sześciennych. Dodatkowo wózek paszowy może być wyposażony w podgarniacz paszy.

W zapewnieniach producenta stacjonarny wóz paszowy nie musi być jednak tak dużych rozmiarów w porównaniu do wozów mobilnych – ze względu na brak konieczności rozwiezienia paszy na stole paszowym. Najmniejszy mieszalnik jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 30 kW.

Stacjonarny wóz paszowy o pojemności 8 m. sześć. jest w stanie obsłużyć stado ok. 900 mlecznic. Wszystko bowiem zależy od tempa dowiezienia TMR-u na stół paszowy przy pomocy wózka.

Cały zestaw miesza paszę przez praktycznie całą dobę. Cała idea owego systemu opiera się właśnie o dostarczenie mniejszych ilości paszy jednorazowo, a w zdecydowanie większej częstotliwości.

Zarówno zapewnienia producenta jak i niezależne badania naukowe potwierdzają fakt, że dzięki zwiększeniu częstotliwości zadawania paszy zwiększa się jej pobranie, a także ma to pozytywny wpływ na zdrowotność krów – mniejsze wahania pH żwacza.

Z obserwacji użytkowników systemu zmniejszeniu uległa ilość niedojadów pozostawionych przez krowy na stole paszowym – średnio o ok. 8 proc. – tłumaczy dr Włodarczyk.

Wszystkie elementy robocze systemu Optimat produkowane są w Polsce w fabryce w Dobrym Mieście. Już kilkadziesiąt takich zestawów pracuje na całym świecie, a podobna ilość jest zamówiona lub w trakcie montażu. Jak dotąd z Optimatu nie korzysta żadne polskie stado krów mlecznych.
×