Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Co z VAT-em małżonków?

Autor:

Dodano:

W przypadku małżonków – rolników, z których każdy, oprócz wspólnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, prowadzi odrębnie działalność gospodarczą (w szczególności działalność rolniczą w innym zakresie niż prowadzenie gospodarstwa rolnego), w sytuacji, w której jednej z nich złoży zgłoszenie rejestracyjne, drugi nie może zostać uznany za czynnego podatnika VAT – zauważyła Krajowa Rada Izb Rolniczych i postanowiła poprosić Ministra Finansów o wyjaśnienie sytuacji.

Jaka jest sytuacja prawna rolników – małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo rolne jako podatników podatku VAT? Dlaczego przyjmowana jest interpretacja przepisów, zgodnie z którą, jeśli jedno z małżonków rolników chce w ramach odrębnie prowadzonej działalności gospodarczej - w szczególności działalności rolniczej w innym zakresie niż prowadzenie gospodarstwa rolnego  - zostać uznane za czynnego podatnika VAT, zależne jest od tego drugiego, składającego zgłoszenie rejestracyjne? – takie wątpliwości sformułował  zarząd KRIR i zwrócił się do ministra finansów o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

KRIR sugeruje, że w przypadku gdy małżonkowie prowadzą i gospodarstwo rolne (wspólnie), i inną działalność rolniczą (każdy z nich osobno), art. 15 ust. 4 i 5 w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT nie znajdą zastosowania, co oznacza, że każdy z małżonków może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskać status podatnika VAT.

Zauważono, że "działalność rolnicza, polegająca m.in. na świadczeniu usług rolniczych, może w ogóle nie być „powiązana” z gospodarstwem rolnym przedsiębiorcy (do wynajmowania i dzierżawy maszyn rolniczych nie jest konieczne wykorzystywanie  gospodarstwa rolnego). Nie jest zatem uprawnione utożsamianie prowadzenia gospodarstwa rolnego z prowadzeniem działalności rolniczej w innym zakresie, prowadzi to bowiem do dyskryminującego traktowania małżonków – rolników w stosunku do małżonków  - „nie-rolników” w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej".

 

×