Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wysoki eksport zbóż

Autor:

Dodano:

W I połowie 2013 r. wartość eksportu ziarna zbóż z Polski wyniosła 304,6 mln EUR w porównaniu z zaledwie 72,6 mln EUR w analogicznym okresie rok wcześniej. Ilościowo eksport osiągnął aż 1,25 mln ton wobec 329 tys. ton w I półroczu 2012 roku.

W strukturze eksportu najwyższy udział (ilościowo) miała kukurydza – 34 proc. Drugie miejsce przypadło pszenicy – 27 proc. Na trzeciej pozycji znalazło się żyto – 21 proc. a na czwartej jęczmień – 7 proc.

Głównymi odbiorcami ziarna pszenicy w analizowanym okresie były: Niemcy – 44 proc., Algieria – 22 proc., Arabia Saudyjska – 11 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Egipt (9 proc.), Wielka Brytania (8 proc.), Czechy (2 proc.), Hiszpania (1 proc.) i Islandia (1 proc.).

Tradycyjnie największym importerem polskiego żyta są Niemcy. W rozpatrywanym okresie 55 proc. ilości wyeksportowanego ziarna tego gatunku trafiła właśnie na ten rynek. Pozostali odbiorcy: Hiszpania (19 proc.), Dania (11,6 proc.), Holandia (7 proc.), Czechy (3,4 proc.), Holandia (3 proc.), Szwecja (2,6 proc.), Belgia (1,5 proc.), Portugalia (1,3 proc.), Finlandia (1,2 proc.), Słowacja (0,6 proc.) oraz Austria (0,5 proc.).

Najwięcej ziarna kukurydzy sprzedaliśmy do Niemiec – 53,4 proc. Jej odbiorcami były także: Irlandia (11,9 proc.), Dania (7,9 proc.), Wielka Brytania (6,6 proc.), Czechy (4,8 proc.), Belgia (3 proc.), oraz Szwecja (2,6 proc.). Niewielkie ilości kukurydzy trafiły do: Słowacji, Islandii, Austrii oraz Norwegii.

W rozpatrywanym okresie najwięcej jęczmienia sprzedaliśmy do Irlandii (30%). Na kolejnych pozycjach wśród odbiorców znalazły się: Tunezja (28%), Niemcy (23%), Portugalia (7%), Dania (6%), Hiszpania (4%), Islandia (2%) oraz Czechy (1%).

×