Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Co to jest AgCelence? - to więcej niż ochrona

Autor:

Dodano:

Innowacja i stabilność to czynniki warunkujące strategiczne wybory BASF. Innowację rozumiemy jako zmianę umożliwiającą tworzenie wartości dodanej, opartą na wymianie wiedzy. Stabilność to rozwój zgodny z równowagą społeczno-środowiskową i ekonomiczną.

Rzeczywistość społeczno-ekonomiczna staje się w obecnych czasach coraz bardziej skomplikowana, dlatego rolnicy będą potrzebowali większej liczby narzędzi, pozwalających skorzystać z coraz większego, ilościowo i jakościowo, popytu na żywność. BASF reaguje na tę sytuację, stale poszerzając swoją ofertę rozwiązań dla rolnictwa AgCelence to marka grupy produktów BASF stosowanych w różnych uprawach. Zapewniają one dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Produkty AgCelenceŸ poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, wpływając na końcowy sukces. AgCelenceŸ wyznacza nowe standardy! Stosowanie produktów AgCelenceŸ pozwala wykorzystać roślinom w pełni ich potencjał. Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres - dają wynik, na który czekają rolnicy.

×