Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 1,3 mln zł z UE na rozwój terenów wiejskich nad Bugiem

Autor:

Dodano:

Ponad 1,3 mln zł unijnego dofinansowania mogą otrzymać m.in. gminy, parafie, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne na projekty związane z rozwojem wsi nad Bugiem z województw podlaskiego i mazowieckiego. Dzisiaj ruszył nabór projektów.

Konkurs dotyczy tzw. małych projektów, które mają uatrakcyjnić życie mieszkańców wsi. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 22 listopada. Organizuje je Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", które działa na terenie 20 gmin położonych po obu stronach rzeki.

Jak powiedziała prezes LGD "Tygiel Doliny Bugu" Agnieszka Wojtkowska, małe projekty mają największy zakres działania. Mogą one dotyczyć zagospodarowania przestrzeni publicznej, np. remontu i budowy placów zabaw czy skwerów oraz remontu i modernizacji miejscowych świetlic. Chodzi również o podnoszenie kwalifikacji mieszkańców poprzez organizację szkoleń.

Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty dotyczące turystyki, np. wytyczenia tras turystycznych, budowy małej infrastruktury (np. wiat) czy oznaczenia miejsc turystycznych.

Pieniądze można pozyskać też na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, np. na zakup i montaż solarów na dachu świetlicy. Mogą to być również inwestycje związane z renowacją zabytków, wyposażeniem muzeów oraz organizacją imprez kulturalnych.

Można uzyskać dofinansowanie do 80 proc. wartości projektu, przy czym nie może ono przekroczyć 50 tys. zł.

Wojtkowska oceniła, że projekty, które wpływają do LGD są dobre i przy każdym naborze jest ich bardzo dużo. Mówiła, że wartość składanych projektów jest dwukrotnie wyższa niż wynosi budżet konkursu i wiele dobrych projektów nie otrzymuje dofinansowania.

To jeden z ostatnich konkursów LGD w tej perspektywie finansowej. Wojtkowska powiedziała, że ostatnie zostaną zorganizowane na początku przyszłego roku z oszczędności z wcześniejszych konkursów. Zaznaczyła jednak, że budżety tych konkursów będą bardzo małe.

×