Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Będzie nabór wniosków na "młodego rolnika"

Autor:

Dodano:

Stanisław Kalemba poinformował, że niewykorzystane środki z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zostaną przeznaczone na "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Nabór wniosków w przyszłym roku.

Minister jest zadowolony z wykorzystania pieniędzy z obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, choć są takie działania, które nie były popularne wśród rolników. Należy do nich działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". I to właśnie z tego działania niewykorzystane pieniądze minister skieruje na "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

- Podjęliśmy decyzję, żeby pieniądze z mikroprzedsiębiorstw przesunąć na młodych rolników - powiedział Kalemba.

- Po zatwierdzeniu zmian przez Komisję Europejską, tą pomoc otrzyma od 7 do 10 tys. rolników, a środki udostępnimy im w 2014 roku - dodał minister.

Kalemba nie podał dokładnej daty otwarcia programu dla młodych rolników, ani tego, ile pieniędzy na niego skieruje.

Premia, jaką dotychczas ARiMR wypłacała rolnikom w ramach tego działania wynosiła 75 tys. zł. Co najmniej 70 proc. tej kwoty beneficjent musiał przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w biznesplanie.

Po raz ostatni ARiMR przyjmowała wnioski W 2011 o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w 2011 roku. Wnioski można było składać od 26 kwietnia do 24 czerwca.

Warunki i tryb udzielania pomocy określało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz.1443 z późn.zm.).

Pomoc finansowa w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" mogła zostać przyznana osobie fizycznej, która m.in.: planuje nabyć gospodarstwo rolne i rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej, albo posiadającej gospodarstwo rolne i rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej ale od jej rozpoczęcia do dnia złożenia wniosku o pomoc nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy. Rolnik musiał przedstawić biznesplan rozwoju gospodarstwa.

- Zasady ubiegania się o dotacje dla młodych rolników nie będą zmieniane, będą te same - powiedział Stanisław Kalemba.

×