Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Efekty programu „Zero tolerancji”

Autor:

Dodano:

Inspekcja Weterynaryjna w dniach 30 października – 5 listopada 2013 r., przeprowadziła 872 kontrole. Wykryto szereg nieprawidłowości.

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 30 października – 5 listopada 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 87 kontroli w rzeźniach, 221 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 8 w chłodniach składowych, 91 w punktach skupu zwierząt, 36 u pośredników w handlu zwierzętami, 69 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz 260 środków transportu zwierząt.

W wyniku prowadzonych kontroli ujawniono 13 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły uboju zwierząt (8), w tym na użytek własny (5 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3), rozbioru (1), skupu zwierząt (1) oraz transportu zwierząt (1). W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono 5 kar pieniężnych na kwotę 550 zł (nałożenie 7 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), 2 przypadki skierowano do urzędu skarbowego (skierowanie kolejnego jest w toku).

W drodze decyzji administracyjnej nałożono 13 kar pieniężnych na łączną sumę 30 050 zł, w 14 przypadkach sprawy są w toku. Nałożono też 8 mandatów na łączną kwotę 1 900 zł. Natomiast 5 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku. Wydano też 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku.

×