Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Będą regulacje prawne dla biostymulatorów w UE

Autor:

Dodano:

Unikalny, nowy i kształtujący się obraz sektora biostymulatorów roślin powoduje często zamieszanie na rynku na temat natury i oddziaływania biostymulatorów na rośliny. Nie służą temu różne definicje biostymulatorów. Już dziś polskie firmy aktywnie uczestniczą w europejskich strukturach zrzeszających producentów biostymulatorów.

Intermag właśnie przyjął kodeks postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Biostymulatorów.

- Aby poprawić klarowność definicji biostymulatorów na rynku, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów (EBIC) opracowało Kodeks Postępowania, który promuje transparentność i dobre praktyki w zakresie informowania rolników i ogrodników o dodatkowych korzyściach wynikających ze stosowania biostymulatorów - informuje INTERMAG.

Rynek biostymulatorów jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków.

Kodeks Postępowania został jednogłośnie przyjęty przez członków Zgromadzenia Ogólnego EBIC w czerwcu br.

Podpisując Kodeks Postępowania EBIC, INTERMAG zobowiązał się do działania zgodnego ze standardami etycznymi w biznesie, a zwłaszcza: respektować w całości stosowne prawo i regulacje na danym rynku, rozwijać bezpieczne i skuteczne produkty z naukowym uzasadnieniem działania, współpracować z odpowiednimi władzami w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i ochrony konsumenta oraz dostarczać odpowiednich informacji dla użytkowników końcowych w celu podejmowania przez nich świadomych decyzji.

Kodeks Postępowania jest zbieżny z projektowanymi nowymi regulacji UE, które wejdą w życie prawdopodobnie w latach 2016-2017.

INTERMAG zobowiązał się do stworzenia indywidualnego harmonogramu wdrożenia Kodeksu Postępowania.

Opracowana przez EBIC definicja biostymulatorów brzmi: Biostymulatory roślinne, niezależnie od zawartości składników odżywczych, zawierają substancję związki i/ ub mikroorganizmy, których wykorzystanie, podczas stosowania na rośliny lub w ich strefę korzeniową, poprawiają rozwój roślin, ich żywotność, wydajność i/lub jakość stymulując naturalne procesy. Rośliny korzystają z tych substancji, związków i/lub mikroorganizmów podczas wzrostu, a one odpowiadają na stresy abiotyczne roślin. 

×