Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MŚ: Polsko-rosyjska współpraca w dziedzinie leśnictwa

Autor:

Dodano:

Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podpisał wczoraj (21 listopada br.) porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki leśnej z Rosją. Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii Federacji Rosyjskiej reprezentował wiceminister Vladimir Lebedev.

Celem porozumienia jest wzmocnienie i rozwój współpracy w dziedzinie gospodarki leśnej, w tym wymiana doświadczeń związanych z użytkowaniem i ochroną lasów. W ramach memorandum strony określiły dziewięć obszarów współpracy. Obszary te odnoszą się m. in. do zagadnień związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem lasów, inwentaryzacją zasobów leśnych, monitoringiem, rozwiązaniami prawnymi w sektorze leśnym, a także problematyką ochrony lasów przed pożarami, szkodnikami i chorobami.

Kooperacja obejmować będzie również kwestie związane z ochroną różnorodności biologicznej, genetyką i selekcją gatunków leśnych, statystyką i monitoringiem lasów, a także badaniami naukowymi w zakresie gospodarki leśnej.

- Rosja, która dysponuje największymi zasobami leśnymi na świecie i Polska, której leśnictwo osiągnęło bardzo wysoki poziom, to znakomici partnerzy do współpracy. Wymiana doświadczeń będzie dobrze służyła obu stronom - podkreśl wiceminister Zaleski podczas spotkania z polskimi i rosyjskimi leśnikami w Niepołomicach.

Realizacja memorandum odbywać się będzie poprzez wymianę informacji i wiedzy eksperckiej w zakresie gospodarki leśnej, którymi dysponują Polska i Rosja. Większość działań wymagać będzie zaangażowania jednostek operacyjnych, w tym Lasów Państwowych ze strony polskiej oraz Federalnej Agencji Leśnej z strony rosyjskiej. Ustalono także, że w celu koordynacji współpracy powołana zostanie polsko-rosyjska grupa robocza.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane w Niepołomicach, na terenie RDLP Kraków, gdzie delegacja rosyjska miała okazję zapoznać się z praktyką leśną oraz unikatową przyrodą Puszczy Niepołomickiej. W spotkaniu udział wzięli Aleksander Panvilov, szef Leśnej Agencji Federalnej oraz przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym dyrektor generalny LP Adam Wasiak, dyrektorzy regionalni i leśnicy z regionu, a także dyrektor Janusz Dawidziuk z Biura Urządzania Lasów. Rozmowy w Niepołomicach stworzyły doskonałą okazję do zaplanowania szczegółów przyszłej współpracy.

×