Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Skup rzepaku wyższy niż przed rokiem

Autor:

Dodano:

Skupu rzepaku jest wyższy o 45 proc. w III kwartale 2013 r., w stosunku do analogicznego okres w roku 2012. Szacuję się, że w analizowanym okresie wartość skupionego rzepaku wyniosła łącznie prawie 2,2 mld zł netto.

GUS szacuję, że tegoroczne zbiory rzepaku są o 37 proc. wyższe od ubiegłorocznych i wynoszą około 2,6 mln ton. Jest to efekt wzrostu powierzchni uprawy rzepaku, która pod zbiory 2013 r. wynosiła 922,9 tys. ha i była o 28 proc. większa niż rok wcześniej. Miedzy innymi dlatego na dużo wyższym poziomie niż przed rokiem kształtuje się krajowy skup rzepaku.

Według danych GUS w III kwartale wynosił on 1547 tys. t, podczas gdy w tym samym okresie w roku ubiegłym wynosił on 1065 tys. t. Jest to wzrost o 45 proc. W miesiącu lipcu skupiono 702,1 tys. t,(wzrost rok do roku o 97 proc.) w sierpniu 698,1 tys. t,(wzrost o 62 proc.) we wrześniu 146,4 tys. ton (wzrost o 62 proc.). W pierwszym miesiącu IV kwartału, do punktów skupu trafiło 130 tys. t nasion rzepaku.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w okresie od stycznia do lipca 2013 r., z Polski wywieziono 184 tys. t rzepaku. W porównywalnym okresie 2012 r. wyeksportowano jedynie 85 tys. t. Głównym kierunkiem eksportu w omawianym okresie były Niemcy – 170 tys. t.

×