Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jesienne forum młodych hodowców bydła

Autor:

Dodano:

Forum Młodych Hodowców – „Praktyczne zarządzanie gospodarstwem - od bezpieczeństwa przez normy prawne do zabiegów hodowlanych” odbyło się na Podlasiu.

Młodzi hodowcy, przyszli i obecni gospodarze oraz młodzi pracujący w firmach zaopatrujących rolnictwo spotkali się w Augustowie na Jesiennym Forum Młodych Hodowców zorganizowanym przez Fundację Młody Hodowca. W forum uczestniczyło ok. 200 osób, głównie uczniów szkół rolniczych, studentów uniwersytetów rolniczych, obecni i przyszli hodowcy zwłaszcza z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Tematyka forum dotyczyła zarówno bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i możliwości korzystania z dofinansowania wspieranego przez Unię Europejską – tą częścią zajęli się pracownicy KRUS i ARiMR, jak również poruszone zostały aspekty bliżej związane z samą hodowlą bydła mlecznego.

O zarządzaniu żywieniem stada krów mlecznych Młodym Hodowcom mówił prof. Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dobór odpowiednich odmian roślin na użytki zielone jak również odmian kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę – były tematami przedstawicieli firm nasiennych. Poruszony został również temat stosowania dodatków paszowych celem zapobiegania chorobom metabolicznym.

Młodzi Hodowcy mieli również okazję do poznania kanadyjskich doświadczeń z zakresu hodowli bydła, a zwłaszcza oceny genomowej w tym kraju, które przybliżył gość z Kanady Dany Pierre Rondeau.

- Fundacja powstała żeby integrować środowiska młodych hodowców – przyszłych hodowców – stąd pomysł na to spotkanie. Głównym jego celem jest możliwość poznania się i wymianą wiedzy między młodymi pasjonatami hodowli bydła. Zaproszeni wystawcy, przedstawiciele firm, naukowcy są świetną okazją do transferu wiedzy. Oprócz wiedzy zdobywanej w szkołach rolniczych czy na uczelniach takie spotkania są świetną możliwością poszerzenia wiedzy na tematy związane z hodowlą – tłumaczy Monika Cudnowska współzałożycielka Fundacji Młody Hodowca i główna organizator Forum.
×