Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ciągle mało herbicydów w strączkowych

Autor:

Dodano:

Zbyt mała skala uprawy roślin strączkowych nie zachęcają producentów herbicydów do rejestracji nowych preparatów. Te zalecane i zarejestrowane są i tak trudno dostępne na rynku.

Mimo możliwości uzyskania dodatkowych dopłat do upraw strączkowych, niewielu jeszcze rolników decyduję się na ich siew. Są propozycje by w nowym PROW 2014-2020 dodatkowo wspierać tych rolników, którzy urozmaicają swój płodozmian tą właśnie grupą roślin. W Polsce aktualnie wpisanych do krajowego rejestru  COBORU jest  75 odmian w 8 gatunkach roślin strączkowych. Najliczniej reprezentowany jest groch siewny.

Na dzień dzisiejszy w bobiku zarejestrowanych jest 7 herbicydów, 11 w grochu siewnym, w łubinie białym i wąskolistnym po 2. Niestety w Polsce nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania chwastów w soi i wykach - jarej i kosmatej. To dodatkowo zniechęca plantatorów do ich uprawy.

Tab.1. Zarejestrowane herbicydy w uprawach roślin strączkowych

Brak danych
 

×