Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na Gwiazdkę dopłat nie będzie?

Autor:

Dodano:

Chcieliśmy ucieszyć rolników informacją, że oto w tym roku dopłaty dostaną lada dzień, nawet jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Bo też i tak mogło się wydawać: - Do końca grudnia 60 proc. rolników otrzyma na swoje konta dopłaty bezpośrednie – zapowiedziała w jednej z telewizyjnych audycji Jolanta Dobiesz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy to możliwe? Wszak wiceminister Zofia Szalczyk mówiła, że na dopłaty w grudniu trafi 3 mld zł, a 3 mld z 15 mld to nie jest 60 proc.  A może ARiMR najpierw przekaże dopłaty drobnym rolnikom? Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie plany wypłat ma ARiMR, ale okazało się, że rąbek tajemnicy uchylany jest nader niechętnie.

„W roku 2013 o płatności bezpośrednie ubiega się 1 356 120 rolników. Koperta finansowa na rok 2013 wynosi 14 909 443 140 zł" – taką informację przysłała ARiMR po tygodniu. Niewiele dodano na temat planowanej kolejności wypłat:

„Płatności bezpośrednie są realizowane po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli administracyjnych, których uzupełnieniem są kontrole na miejscu. W ramach systemów wsparcia bezpośredniego do kontroli na miejscu zostało wytypowanych 76 389 gospodarstw w ramach tzw. kontroli kwalifikowalności oraz 41 067 gospodarstw w ramach kontroli wzajemnej zgodności.

Planuje się, że w pierwszej kolejności zostaną naliczone płatności dla rolników, których gospodarstwa poniosły w tym roku straty w wyniku działania klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych okoliczności. Jednocześnie dla rolników, których gospodarstwa zostały wytypowane do kontroli na miejscu decyzje w sprawie przyznania płatności będą wydawane sukcesywnie, po uwzględnieniu wyników tych kontroli.

Rolnicy ubiegający się o płatność do tytoniu w ramach wsparcia specjalnego, zgodnie z ustawą o płatnościach, będą mieli wydawaną decyzję od dnia 15 kwietnia 2014 r. (ok. 9 tysięcy rolników).”

Zupełnie „zacięła się” agencja przy odpowiedzi na pytania: „Jaki kalendarz wypłat (w tym dopłat uzupełniających)? Co od 2 grudnia? Ile wypłat jeszcze w tym roku?”

Odpowiedziano enigmatycznie: „Realizacja płatności bezpośrednich rozpoczęła się 2 grudnia 2013 r. W tym dniu płatności bezpośrednie zostały przekazane na rachunki bankowe ok. 35 tysięcy rolników, na kwotę 73,3 mln zł.

W grudniu 2013 r. Agencja zrealizuje płatności w kwocie, która zostanie jej na ten cel udostępniona.”

I nie  wyjaśniono, choć dopytywaliśmy: „Jak przebiega wypłata dopłat w tym roku, w związku z tym, że dopłaty uzupełniające będą od stycznia? Komu będą wysyłane dopłaty w grudniu? O jaką kwotę na grudzień wystąpiła agencja?”

Cóż, widać ARiMR uważa, że na tegoroczne dopłaty rolnicy powinni czekać z takimi wątpliwościami i napięciem, jak dzieci na św. Mikołaja…

×