Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnik to zawód i powołanie

Autor:

Dodano:

Mija rok od rozpoczęcia w Szczecinie protestów rolników. Przedstawiciele protestujących ogłosili na Wałach Chrobrego „Kartę gospodarstw rodzinnych”.

Dziś rolnicy protestujący w Szczecinie ze względu na silny wiatr zrezygnowali z planowanej czynnej akcji protestacyjnej z udziałem maszyn rolniczych pod Urzędem Wojewódzkim. Akcja została zawieszona: „Nie możemy w obecnej sytuacji utrudniać pracy służbom porządkowym” – poinformowano w komunikacie, zapowiadając podanie nowego terminu.

Przedstawiciele protestujących ogłosili „Kartę gospodarstw rodzinnych”.

Zapowiadają:

„W 2014 roku, będącym Międzynarodowym Rokiem Gospodarstw Rodzinnych Organizacji Narodów Zjednoczonych „Karta gospodarstw rodzinnych” będzie prezentowana na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz w ważnych dla polskiego rolnictwa ośrodkach w Polsce. W Internecie, we współpracy z organizacjami rolniczymi oraz za pośrednictwem mediów prowadzona będzie kampania promująca dokument wśród rolników. Na koniec 2014 roku przedstawimy informacje z przebiegu naszej akcji.”

„Karta gospodarstw rodzinnych” nawiązuje do publikowanych wcześniej dokumentów określanych jako konstytucje polskiej wsi. Zawiera „zbiór zasad i wartości, którymi będziemy kierować się w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej”.

Czytamy w niej m.in. o powinnościach rolnika, rodziny, rozumieniu słowa „ziemia”. „Rodzina, w której co najmniej trzy pokolenia zgodnie mieszkają i pracują razem, jest społecznym dopełnieniem funkcji gospodarstwa rodzinnego” - podano. „Ziemia jest naturalnym dobrem narodu i powinna być w posiadaniu tych, którzy na niej pracują. Człowiek dopiero na własnej ziemi jest we właściwym, normalnym klimacie ładu i myślenia społecznego” – zapisano też i zakończono deklaracją: „Wierzymy, że wzrost solidarności i rozwój samorządności wśród rolników przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenów wiejskich oraz wzrostu poziomu życia całego społeczeństwa.”

×