Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Raport: Praca ARiMR wysoko oceniana przez rolników

Autor:

Dodano:

82 proc. osób, które w ostatnim roku załatwiały sprawy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobrze ocenia jej działalność - wynika z raportu "Polska Wieś i Rolnictwo 2013", przygotowanego na zlecenie ministerstwa i agencji rolnych.

Rolnicy wysoko oceniają m.in. kompetencje pracowników ARiMR - 74 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych, a jedynie 7 proc. negatywnych. Respondenci wskazali również na wysoką jakość obsługi interesantów - 70 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych. Większość mieszkańców wsi (77 proc.) nie zgłosiło żadnych uwag do funkcjonowania ARiMR - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Badani mieszkańcy wsi oceniali również działalność informacyjną prowadzoną przez ARiMR. Najwyższe noty zebrały informacje przekazywane za pośrednictwem telewizji - 64 proc. pozytywnych ocen; prasy - także 64 proc. pozytywnych; radia - 63 proc. ocen pozytywnych.

Respondenci odpowiadali na pytania, skąd chcieliby czerpać informacje o działaniach ARiMR. Najwięcej z nich wymieniło telewizję, potem prasę, a w dalszej kolejności materiały przekazywane za pośrednictwem sołtysów, pracowników Agencji, radia oraz portalu internetowego Agencji.

Firma konsultingowa BioStat, która przygotowała raport zbadała również, skąd rolnicy uzyskują informacje m.in. dotyczące możliwościach skorzystania ze wsparcia. 51 proc. badanych wskazało, że dowiadują się o tym z telewizji (głównie z TVP1 i innych stacji publicznych), 26 proc. - z radia, 18 proc. - z ogłoszeń umieszczanych w urzędach państwowych, 13 proc. z internetu, a 10 proc. z prasy.

Spośród stacji radiowych największą słuchalnością u rolników cieszy się Radio ZET (35 proc.), RMF FM (18 proc.) oraz Program 1 Polskiego Radia (15 proc.). Spośród portali internetowych najwięcej rolników jako źródło informacji o rolnictwie i wsparciu jego rozwoju wymienia Wirtualną Polskę (18 proc. rolników i 35 proc. nierolników). Z portalu internetowego ARiMR korzysta 13 proc. rolników i 15 proc. nierolników.

Badanie "Polska Wieś i Rolnictwo 2013", przeprowadzone przez firmę BioStat, zostało wykonane na zlecenie ministerstwa rolnictwa, ARiMR, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1500 osób (867 - to rolnicy, a 633 - nie rolnicy) w lipcu i sierpniu 2013 r. Największy odsetek respondentów posiadał wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone (42 proc.). Badaniem objęto mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

×