Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nie ma chęci budować biogazowni bez ustawy

Autor:

Dodano:

Inwestorzy opóźniają rozpoczęcie inwestycji, czekając na wejście w życie nowej ustawy o OZE.

Trudno jest zarobić na produkcji biogazu. Głównie z powodu niskiej ceny zielonych certyfikatów równej ok. 200 zł za MWh. W lepszej sytuacji są właściciele posiadający produkcję zwierzęcą. Mogą przetwarzać gnojowicę i obornik uzyskując dobry nawóz w postaci pofermentu, a także pozyskiwać ciepło do ogrzewania budynków inwentarskich.

Mimo tego, właściciele biogazowni i przyszli inwestorzy ciągle mają nadzieję, że ustawodawcy zaczną dostrzegać szersze korzyści z powstawania biogazowni rolniczych w gminach. A projekt ustawy o OZE w nowym kształcie będzie bardziej niż dotychczas zachęcać ich do rozwoju tej działalności.

W tej grupie znajduje się również Marek Domin, właściciel gospodarstwa trzody chlewnej z woj. warmińsko-mazurskiego. Wielkość jego stada podstawowego wynosi blisko 500 loch. Co tydzień sprzedaje około 240 tuczników.

Pod koniec kwietnia podpisał umowę z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu: Budowa instalacji biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,5 MW w miejscowości Rozogi, gmina Sorkwity.

Jak sam mówi - wszystkie formalności mamy już załatwione. Pozostało jeszcze tylko rozstrzygnięcie konkursu, odnośnie kto ten projekt będzie realizować.

Do konkursu zgłosiło się sześć firm. - Jednak trudno jest rozstrzygnąć konkurs nie znając jeszcze dokładnego kształtu ustawy. Tym bardziej, że od innych właścicieli biogazowni ciągle słyszę, że muszą dokładać do tej produkcji - tłumaczy Domin.

- Ciepło pochodzące z produkcji biogazu posłużyłoby do ogrzania budynków inwentarskich. W tym celu zmodernizowaliśmy porodówki, przygotowaliśmy również odpowiednie instalacje w tuczarni i odchowalni prosiąt - mówi Marek Domin.

Na cele produkcji biogazu przeznaczono by zbiory kukurydzy z 200 ha oraz gnojowicę i obornik pochodzący z produkcji zwierzęcej. 

Umowa podpisana przez pana Marka to ósma umowa na budowę biogazowni rolniczej na Warmii i Mazurach.

Całkowity kosz inwestycji to ponad 8 mln zł z czego ok. 4 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Biogazownia ma powstać w miejscowości Rozogi w Gminie Sorkwity.

Celem jej jest produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej z biogazu powstałego w procesie beztlenowej fermentacji metanowej z biomasy. Proces prowadzi do powstania biogazu zawierającego metan. W procesie spalania metanu wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna.

Biogazownia Marka Domina ma powstać do końca lipca 2014 roku.

×