Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Unikaj powstawania odporności na fungicydy

Autor:

Dodano:

Zmniejsza się liczba zarejestrowanych substancji czynnych - zaznaczał w wystąpieniu na konferencji "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym" profesor Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Stan nie jest zadowalający, co wpływa negatywnie na podjęcie odpowiedniej walki z coraz częściej obserwowaną odpornością patogenów na fungicydy. Aby strategia odpornościowa mogła prawidłowo funkcjonować musimy dysponować gamą środków o różnych substancjach aktywnych by móc wybierać. A tu z roku na rok obserwujemy tendencję spadkową - podkreślał profesor.

Powinniśmy wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów przez rolników z Francji, Niemiec lub Wielkiej Brytanii, u których zjawisko odporności występuję już powszechnie.

Polscy rolnicy na tle zachodnich sąsiadów używają stosunkowo niewiele środków chemicznych, jednak należy się spodziewać, że zjawisko odporności na pestycydy będzie miało u nas coraz większe znaczenie.

Od lat Instytut Ochrony Roślin obserwuję wzrastająca skalę odporności agrofagów na środki ochrony roślin. To komplikuje i utrudnia opracowywanie integrowanych programów ochrony. Jednak zmusza naukowców do bardziej wnikliwych badań nad nowymi substancjami aktywnymi.

Według profesora należy przyjąć następujące zasady zapobiegania skutkom odporności agrofagów.

Zbyt niskie dawki selekcjonują szybko populacje o średnim stopniu odporności, natomiast zbyt duże powodują wykształcenie odporności o stopniu bardzo silnym.

W przypadku częstych zabiegów tym samym środkiem może nastąpić selekcja naturalna w postaci zmian genetycznych, których skutkiem jest mniejsza wrażliwość na substancję aktywną zawartą w środku. Odporność taka może doprowadzić nawet do całkowitego braku skuteczności całych grup fungicydów, gdyż bywa dziedziczna i stała.

W miarę możliwości należy stosować rotację grup chemicznych. Tu jednak mocno zaakcentował profesor fakt, że zmiana substancji aktywnej to nie zawsze to samo, co zmiana środka chemicznego. Istnieje cała gama pestycydów zawierająca określoną substancję aktywną, a różniąca się jedynie nazwą handlową i producentem.

×